Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

Montage av Knauf Fireboard

Montage

En obrännbar specialgipsskiva med glasfiberväv istället för kartong. Främst avsedd för brandinklädnad av stålpelare och balkar samt el- och ventilationskanaler men används med fördel också som inre skivlag i EI60-schakt med Aquapanel Indoor.
Hantering

Se Montage/Hantering/Syntetfiberklädda gipsskivor

Fireboard har glasfibervävklädda långkanter och raka skurna kortkanter. Fireboard finns i 15, 20, 25 och 30 mm tjocklek.

Kapning

15 mm Fireboard kan ritsas med kniv och knäckas. Från och med 20 mm och uppåt används fintandad såg eller cirkelsåg som har dammuppsamlare. Vid större kvantiteter är det rekommendabelt att beställa skivorna formatsågade i exakt mått.

Skivmontage

Skivorna monteras tätt intill pelare eller balkar samt sammanfogas med klammer på s100 mm i hörnen. Montagesättet kan användas för samtliga pelarkonstruktioner oavsett dimension. På detta sätt spars både arbetstid och värdefull plats.

För balkkonstruktioner (tresidig inklädnad) kan metoden användas för en balkhöjd upp till 600 mm. Konstruktionen infästes då med anslutningsprofil HA25/35 i bjälklaget samt klamras ihop under balken. Vid balkhöjder överstigande 600 mm måste en bakomliggande tunnplåtsstomme användas.

För mer detaljerad information om skivskarvars placering samt klammer- och skruvavstånd, se typdetalj under respektive pelar- och balkkonstruktion.

Spackling och ytbehandling

Samtliga skarvar samt över klammer/skruv ska spacklas med Knauf Fireboard spackelmassa. På utsatta ställen samt i utgående hörn som ska vara skarpa används hörnskydd HSK alternativt Corner Flex tejp. Bredspackling av skivorna rekommenderas när ytorna ska vara synliga, målade eller tapetserade.

Åtgångstal

Fireboard spackelmassa: Ca 0,3-0,5 kg/m².

byggskiva_fireboard

Knauf Fireboard

montage_brandskydd_tabeller