Hantering

Montage

Det är viktigt att transportera, lasta/lossa och förvara en produkt på rätt sätt för att säkerhetsställa produktens egenskaper. Det kan t.ex. gälla att skydda produkten mot fukt och åverkan. Rätt hantering sparar både tid och pengar. Men än viktigare än tid och pengar är din hälsa. Det ska vara tryggt att hantera våra produkter.
Leveransen

Man bör göra kontrollmätningar på byggplatsen innan materialen beställs. Detta gäller särskilt för vägghöjder, där det kan förekomma avvikelser i förhållande till ritningarna. Gipsskivor och stålreglar levereras i standardlängder, men speciallängder är en möjlighet som bör övervägas. Det kan både underlätta arbetet och ge mindre spill. Skivor, stålreglar, skruvar mm kan dessutom levereras i enheter som är anpassade efter tex våningsplan eller lägenheter.

För mer information, se Resursoptimering — KROS.

 

Transport

Gipsskivor, stålreglar mm i större kollin kan transporteras in på byggplatsen med hjälp av truck eller kran med lyftgaffel. För att undgå skador på ytan får man inte dra av skivorna från pallen, de måste lyftas. Skivorna skall bäras på högkant och får aldrig sättas ned hårt på hörnen. Manuell transport, av en eller två skivor åt gången, är lättare med bärhandtag för gipsskivor. Knauf Danogips kan också erbjuda ett brett utbud av transport- och hanteringsutrustning.

Lagring

Lagringen av material på arbetsplatsen bör planeras så att man får minsta möjliga interntransporter. Gipsskivorna skall skyddas mot vatten och mekaniska skador. Skivorna skall ligga på ett plant och torrt underlag av bred läkt med max 600 mm avstånd. Gipsskivor ska alltid lagras på en torr plats. Vid lagring utomhus skall luftväxling kunna ske mellan paketet och övertäckningen och mellan paketet och underlaget. Lagring i över 3 månader skall ske på pall speciellt avsedd för gipsskivor. Gipsskivor formar sig efter hur de lagras och felaktig lagring kan snabbt ge deformationer som inte går att rätta till under monteringen. Särskilt i tak kan felaktigt lagrade skivor ge stora problem i slutänden. På arbetsplatsen kan skivorna, under kortare tid, ställas på högkant mot en vägg med en av långsidorna mot golvet. När det gäller små rum, t.ex. i lägenheter eller enfamiljshus, tycker många att det förenklar arbetet om man fördelar skivorna i respektive rum. Se även Förvaring och transport.

 

Bearbetning

Se under respektive skivtyp i:

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer