Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

Kvalitet & Miljö

Vi är ISO-certifierade

Kvalitet och miljö

Vi är ISO-certifierade. Knaufs verksamhet med utveckling, produktion och försäljning av system i gipsbaserad lättbyggnadsteknik samt tillhörande varor och tjänster är kvalitetscertifierat enligt SS EN ISO 9001:20015, miljöcertifierat enligt SS EN ISO 14001:2015 och arbetsmiljöcerifierat enligt OHSAS 18001:2007.

Om gipsåtervinning - Returgips

Gipsåtervinning sker oftast med storsäckar från Knauf Danogips. Detta innebär enkel hantering och låg kostnad. Retursäckarna levereras direkt till byggarbetsplatsen eller återförsäljaren, fylls med gipsspill och hämtas sedan tillbaka till fabriken i Åhus. Gipsspill kan därmed returneras för återvinning istället för att skickas på 3-5 gånger så dyr deponi där t ex kostnader för transport och containerhyra även kan tillkomma. Totalkostnaden för gipsskivorna reduceras således märkbart.

Du kan lämna in rent, torrt och sorterat spill av Knauf Danogips gipsskivor och gipsskivsspill där inte plast, trä, metall eller andra främmande föremål förekommer. Skivor med ytbeläggning, t ex glasfiberväv, tapet, våtrumstapet, plastmattor, rester av kakelfix, kakel eller målande ytor kan däremot inte lämnas in.

En kontroll av renhet och mängd kommer att utföras av Knauf Danogips och om spillet inte godkänns kommer transporten avvisas.

Returgipsen som lämnas in mals ner, torkas och används sedan vid tillverkning av nya gipsskivor.

Den som prioriterar miljö och ekonomi väljer att returnera gips till Knauf Danogips.

Tänk på detta vid retur till oss!

  • Endast avtalskunder kan lämna returgips till Knauf Danogips och returen måste hänvisas till ett inköpsnummer
  • Det är endast Knauf Danogips gipsskivor från nyproduktion som får returneras. Asbest får inte förekomma
  • Gipsspillet måste vara rent, torrt och sorterat
  • Max 12 % fuktighetsgrad, mer än det innebär extra debitering
  • Gipsen får inte lov att vara processad, vi måste kunna se att det är bitar från en gipsskiva
  • Vågsedel för returgips ska lämnas vid avlämning
  • Gate-kod lämnas till kund vid bokning av avlämning
  • Avlämningstider: Måndag-Torsdag kl 07:00-16:00
  • All bokning av returgipshantering sker via kundtjänst och följande kontaktuppgifter: 044-28 78 80 eller order@knauf.se

Blankett för returgips

Blanketten nedan ska fyllas i vid returnering av gips till Knauf Danogips. I blanketten intygar du att gipsspillet inte innehåller asbest. Gips från Knauf Danogips har aldrig innehållit asbest. Påskrivet intyg medtages av chauffören till Knauf Danogips fabrik i Åhus. Intyget krävs för att få lossa gipset.

Blankett för returgips >

Policies

Kvalitetspolicy

Knauf Danogips har som övergripande mål att vara ledande systemleverantör inom lättbyggnadsteknik på den svenska marknaden. För att uppnå detta krävs:

• Att vi förstår våra kunders behov samt att produkter och tjänster skapas som tillfredsställer dessa behov.

• Att alla våra medarbetare har ett kvalitetsansvar samt att de är informerade, engagerade och har kunskap om våra övergripande mål.

• Att vi bedriver ett organiserat kvalitetsarbete som kännetecknas av ständiga förbättringar.

Miljöpolicy

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras och vi uppmanar våra medarbetare att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.

Genom ett förhållningssätt att göra rätt från början så ska vi minimera resursförbrukningen.
Vi ska föreslå miljöriktiga produkter och metoder till våra kunder samt genom att optimera våra transporter ska vi minska vår miljöpåverkan.

Vår strävan är att utveckla vår produktionsprocess så att energianvändningen per tillverkad enhet ständigt minskar.
I vårt miljöarbete ligger ett åtagande att följa och efterleva gällande lagar och förordningar.

Arbetsmiljöpolicy

Knauf Danogips skall genom att ständigt förbättra hanteringen av arbetsmiljöfrågor och ett systematiskt arbetsmiljöarbete utveckla arbetsmiljön så att engagemang, trivsel, motivation och laganda samverkar till att förebygga olyckor, tillbud, sjukdom och skador.

Det innebär att den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön skall utformas till medarbetarnas olika förutsättningar så att arbetsskador, tillbud och olycksfall och arbetsrelaterade sjukdomar förebyggs och bidrar till en låg sjukfrånvaro på Knauf Danogips.

Detta skall uppnås genom att varje medarbetare på Knauf Danogips görs delaktig och ges befogenheter för att kunna ta ansvar och att vi genom samverkan tar tillvara erfarenheter och synpunkter gällande arbetsmiljön i det dagliga arbetet. Relevanta arbetsmiljölagar ska följas och dessa lagar ska vara kommunicerade till berörda medarbetare.

Miljöcertifieringar

Knauf Danogips verksamhet med utveckling, produktion och försäljning av system i gipsbaserad lättbyggnadsteknik samt tillhörande varor och tjänster är kvalitetscertifierat enligt SS EN ISO 9001:2008, miljöcertifierat enligt SS EN ISO 14001:2004 och arbetsmiljöcerifierat enligt OHSAS 18001:2007.