Vill du veta mer?
Kvalitetschef
Andreas Nordstrand
Tel: +46 (0)44 28 78 26
Skicka e-post

Kvalitet & Miljö

Vi är ISO-certifierade

Kvalitet och miljö

Vi är ISO-certifierade. Knaufs verksamhet med utveckling, produktion och försäljning av system i gipsbaserad lättbyggnadsteknik samt tillhörande varor och tjänster är kvalitetscertifierat enligt SS EN ISO 9001:20015, miljöcertifierat enligt SS EN ISO 14001:2015 och arbetsmiljöcerifierat enligt OHSAS 18001:2007.

Gips till återvinning

Gipsåtervinning sker oftast med storsäckar från Knauf. Detta innebär enkel hantering och låg kostnad. Retursäckarna levereras direkt till byggarbetsplatsen eller återförsäljaren, fylls med gipsspill och hämtas sedan tillbaka till fabriken i Åhus. Gipsspill kan därmed returneras för återvinning istället för att skickas på 3-5 gånger så dyr deponi där t.ex. kostnader för transport och containerhyra även kan tillkomma. Totalkostnaden för gipsskivorna reduceras således märkbart.

Du kan lämna in rent, torrt och sorterat spill av Knaufs kartongklädda gipsskivor och gipsskivsspill där inte plast, trä, metall eller andra främmande föremål förekommer. Skivor med ytbeläggning, t.ex. glasfiberväv, tapet, våtrumstapet, plastmattor, rester av kakelfix, kakel eller målande ytor kan däremot inte lämnas in.

En kontroll av renhet och mängd kommer att utföras av Knauf och om spillet inte godkänns kommer transporten avvisas.

Returgipsen som lämnas in mals ner, torkas och används sedan vid tillverkning av nya gipsskivor.

 

Återvinning 100 %

Nya regler om gipsspill innebär att det inte lägre får användas som fyllnadsmaterial på renhållningsanläggningarna. Det är återvinning som gäller. 

Det är inte någon nyhet för Knauf, som har tagit emot gipsspill för återanvändning i cirka 15 år.

– Vi återvinner 15 000–20 000 ton gips varje år, säger Åke Andersröd, fabrikschef på Knauf.

En gipsskiva återanvänds till 100 procent. 94 procent är gips och de resterande 6 procenten är papper, som sorteras bort från gipspulvret via siktning.

– Gipspulvret används till nya gipsskivor och pappret, som lämnar vi bort, används bland annat till uppvärmning, säger Åke Andersröd.

 

Entreprenörerna samlar gipsspillet på byggarbetsplatsen och lämnar det, mot en avgift, direkt till Knauf. Det kan också ta vägen till Knauf via ett recyclingsbolag.

 

Policies

Kvalitetspolicy

Knauf Danogips har som övergripande mål att vara ledande systemleverantör inom lättbyggnadsteknik på den svenska marknaden. För att uppnå detta krävs:
-Att vi förstår våra kunders behov samt att produkter och tjänster skapas som tillfredsställer dessa behov.
-Att alla våra medarbetare har ett kvalitetsansvar samt att de är informerade, engagerade och har kunskap om våra övergripande mål.
-Att vi bedriver ett organiserat kvalitetsarbete som kännetecknas av ständiga förbättringar.

Miljöpolicy

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras och vi uppmanar våra medarbetare att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.

Genom ett förhållningssätt att göra rätt från början så ska vi minimera resursförbrukningen.
Vi ska föreslå miljöriktiga produkter och metoder till våra kunder samt genom att optimera våra transporter ska vi minska vår miljöpåverkan.

Vår strävan är att utveckla vår produktionsprocess så att energianvändningen per tillverkad enhet ständigt minskar.
I vårt miljöarbete ligger ett åtagande att följa och efterleva gällande lagar och förordningar.

Arbetsmiljöpolicy

Knauf Danogips skall genom att ständigt förbättra hanteringen av arbetsmiljöfrågor och ett systematiskt arbetsmiljöarbete utveckla arbetsmiljön så att engagemang, trivsel, motivation och laganda samverkar till att förebygga olyckor, tillbud, sjukdom och skador.

Det innebär att den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön skall utformas till medarbetarnas olika förutsättningar så att arbetsskador, tillbud och olycksfall och arbetsrelaterade sjukdomar förebyggs och bidrar till en låg sjukfrånvaro på Knauf Danogips.

Detta skall uppnås genom att varje medarbetare på Knauf Danogips görs delaktig och ges befogenheter för att kunna ta ansvar och att vi genom samverkan tar tillvara erfarenheter och synpunkter gällande arbetsmiljön i det dagliga arbetet. Relevanta arbetsmiljölagar ska följas och dessa lagar ska vara kommunicerade till berörda medarbetare.

Miljöcertifieringar

Knauf Danogips verksamhet med utveckling, produktion och försäljning av system i gipsbaserad lättbyggnadsteknik samt tillhörande varor och tjänster är kvalitetscertifierat enligt SS EN ISO 9001:2008, miljöcertifierat enligt SS EN ISO 14001:2004 och arbetsmiljöcerifierat enligt OHSAS 18001:2007.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
mån-tor kl 8-16,
fre kl 8-15
Lunchstängt kl 12-13
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer