Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Montagehandbok för proffs

Nu kan vi stolt presentera den första delen i en komplett serie monteringsanvisningar för Knauf Danogips olika systemlösningar: Montage Innervägg.

Det senaste året har stort fokus lagts på att samla in material för att kunna förpacka det första kapitlet i en kvalificerad monteringsanvisning.

– Vår samlade bild av marknaden är att det finns ett stort behov från våra kunder av utbildningsmaterial i byggbranschen, säger Henrik Jensen, projektingenjör på Knauf Danogips.

Henrik är projektledare för den omfattande delen av monteringsanvisningen, Montage Innervägg, som med bilder pedagogiskt och utförligt visar steg-för-steg hur arbetet ska genomföras. Dessutom presenteras samtliga detaljer och verktyg som behövs under monteringsarbetet – bilder säger mer än tusen ord.

– Syftet med denna och kommande montageanvisningar är att de ska användas som underlag, såväl ute på byggarbetsplatser, som i utbildningssammanhang.

För proffs med höga krav
Anvisningarna riktar sig främst till entreprenörer som monterar Knauf Danogips system på professionell basis. Byggbranschen är under ständig utveckling och stort fokus läggs på att hitta lösningar som är energieffektiva, miljövänliga och hållbara.

– Samtidigt som vi kan förenkla för våra kunder i byggprocessen, sörjer vi för att våra egna högt ställda krav på produkternas hållbarhet och funktionalitet ska säkerställas, säger Henrik Jensen.

Monteringsanvisningen ska framförallt ses som ett utbildningsmaterial och förhoppningen är att få så många som möjligt av kunder att använda den i utbildningssyfte redan under 2019.
– Det är ett offensivt arbete som görs för att undvika osäkra installationer och framtida eventuella problem.

Erbjuder heltäckande service
Genom att erbjuda kunderna e heltäckande kunskapsbas i tryckt och digital form, tillsammans med en ytterst kompetent teknisk support har Knauf Danogips stora möjligheter att flytta fram sin position ytterligare i branschen.

– Montageanvisningarna kommer efterhand att finnas tillgängliga på nätet och hålls uppdaterade i framtiden. Vi tar det ett steg längre för att tillgodose våra kunders önskemål om heltäckande service, säger Henrik Jensen.

 

Henrik Jensen
Projektingenjör