Knauf Danogips ska alltid ha kundernas bästa för ögonen

Ett osäkert år 2018 har även präglats av osäkerhet inom byggindustrin, men det finns fortfarande stort behov av nya bostäder och renovering av befintliga. Dessutom finns det ett stort behov av skattefinansierad byggnation som skolor, förskolor, sjukhus, idrottshallar mm. Det finns all anledning att se positivt på marknaden framöver.

Knauf Danogips ska vara det självklara alternativet på marknaden när det gäller lättbyggnadssystem, därför har vi lagt ner mycket tid och energi på att identifiera de behov som finns. Vi känner oss väl rustade inför framtiden för att bibehålla en tätposition i branschen.

Knauf Danogips kan inte erbjuda några byggprojekt. Vår ambition är istället att skapa bästa tänkbara förutsättningar för våra kunder så att de kan vara konkurrenskraftiga om de byggprojekt som finns.

Vi kommer därför att lägga stor vikt vid kundriktade aktiviteter, utbildning och fortbildning, samtidigt som vi kommer att fortsätta utvecklingen av produkter.

I slutet av året har vi presenterat första delen i en serie montageanvisningar för proffs – Montage innervägg. Handboken förklarar pedagogiskt och enkelt hur arbetet ska genomföras och vilket material som ska användas. Utbildningsmaterial tillsammans med den samlade kunskap som finns på vår tekniska avdelning gör oss till en kompetent samarbetspartner.

Reportaget om östra sjukhuset i Göteborg på sidorna är ett bra exempel på kompetent samarbetspartner. Knauf Danogips har varit med i ett tidigt skede och har tillsammans med kunden löst de eventuella problem och utmaningar som uppstått under projektets gång.

Vi kommer att presentera en rad produktnyheter och aktiviteter nästa år. Bl.a. en ny vindskyddsskiva, Weatherboard, som kan utsättas för väder och vind i ett helt år utan fasadbeklädnad och utan att tappa sina goda egenskaper, vilket innebär en mer flexibel byggprocess.

Under 2018 har vi arbetat för att förfina vårt system för att synkronisera produktion och efterfrågan. En tätare dialog med våra stora kunder innebär att vi kan ha en bättre framförhållning och därmed hög leveranssäkerhet. Vi ska leverera OTIF (On Time In Full). Allt med kundernas bästa för ögonen. Summan av alla aktiviteter, produktnyheter och interna arbetsprocesser innebär att Knauf Danogips är det bästa alternativet.

Lars Britse
Försäljningsdirektör Knauf Danogips

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
mån-tor kl 8-16,
fre kl 8-15
Lunchstängt kl 12-13
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer