Avisering om prishöjning fr o m 1:e oktober 2018

Avisering om prishöjning fr o m 1:e oktober 2018

Knauf aviserar härmed om en prishöjning fr o m 1:e oktober 2018 enligt följande:

  • Gipsbaserade produkter: +3%
  • Stålprodukter: +12-15%
  • Övriga varugrupper, tillval och tjänster: +3-5%

Ökade inköpspriser på råvaror för produktion av gipsskivor, stålreglar och handelsvaror tillsammans med ökade tillverkningskostnader ligger till grund för den kommande prishöjningen.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Kundservice ordertelefon är öppen måndag — fredag kl 08.00 — 15.00.
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer