Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22
E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Uppförandekod

Hållbarhet

Knauf Danogips har utarbetat en uppförandekod. Den ska alla anställda ha som vägledning i det dagliga arbetet.

1. Vi är ärliga och följer lager och regler
2. Vi respekterar fri och rättvis konkurrens
3. Vi säger nej till korruption och mutor
4. Vi är försiktiga med gåvor
5. Våra sponsringsaktiviteter är rimliga och lagliga
6. Vi tolererar inte någon form av diskriminering
7. Vi värnar om våra anställdas hälsa och säkerhet
8. Vi värnar om miljön
9. Vi sköter vår redovisning korrekt och i god tid
10. Vi värnar om och skyddar företagets egendom
11. Vi agerar uteslutande i företagets intresse
12. Vi behandlar känsliga uppgifter konfidentiellt
13. Vi informerar och utbildar
14. Vi tar ansvar

Nyanställda informeras om våra värderingar och broschyren med uppförandekoden delas ut. Årlig repetition av uppförandekoden genomförs
i planerat intervall med samtliga anställda.

Knauf Danogips värderingar, uppförandekod och ledarskapsprinciper är en viktig del av vår företagskultur. Det ingår i chefsansvaret att säkerställa
att de efterlevs och följs upp på individnivå i de årliga medarbetarsamtalen mellan chef och medarbetare, som även dokumenteras.

I medarbetarundersökningen för 2021 var en av frågorna huruvida man upplever att: ”Alla på det här företaget behandlas rättvist oavsett individuella skillnader som etnisk bakgrund, ras, ålder, handikapp, sexuell läggning, kön eller könsidentitet.” Resultatet blev 4,39 på en 5-gradig skala.