Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider i jul
Stängt 22 dec – 2 jan – Supportmailen är dock öppen alla vardagar
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22
E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Den bästa arbetsgivaren

Hållbarhet

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare, där säkerhetsfrågor och kontinuerlig utveckling av personalen har hög prioritet. Vi följer internationella arbetarorganisationens deklaration från 1998 om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Våra arbetsplatser ska vara fysiskt, psykiskt och socialt sunda där alla behandlas lika och har möjlighet till välmående och att få vara sig själva. Arbetet mot en säker och hälsosam arbetsplats är ständigt närvarande.

En medarbetarundersökning genomförs regelbundet. Resultatet kommuniceras och diskuteras i arbetsgrupper inom varje avdelning och en åtgärdsplan tas fram för att skapa engagemang, trivsel och produktivitet. Friska och välmående medarbetare presterar bättre och ger en framgångsrik verksamhet. Alla anställda erbjuds årligen friskvårdbidrag samt regelbunden hälsoundersökning.

Samtliga medarbetare har personliga utvecklingsplaner och erbjuds interna utbildningar om kvalitet, produkter, system och hållbarhet. Knauf Danogips har ett internt ledarskapsprogram för alla chefer och ledare. Att kunna växa inom företaget ser vi som en självklarhet och för den anställde finns det många möjligheter att utvecklas i sin roll, oavsett om det rör en tjänst i produktionen eller på kontoret. På flera håll i organisationen finns det exempel på medarbetare som börjat i en roll för att sedan förflytta sig till en annan.