Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22
E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Produktspecifik klimatdata hjälper byggherren

Hållbarhet

Från 1 januari 2022 inför regeringen ett nytt krav på klimatdeklaration för alla nya byggnader. Detta innebär att ansvariga byggherrar måste redovisa byggnadens klimatpåverkan till Boverket. När klimatdeklarationen ska göras kan generiska klimatdata från Boverkets klimatdatabas eller
specifika klimatdata användas.

Generiska värden från Boverkets klimatdatabas är konservativt satta och har ett visst påslag på det värde som beräknats för produktgruppen. Därför är det alltid bättre att använda produktspecifika klimatdata för en byggprodukt i stället för generiska klimatdata när du ska göra en klimatdeklaration.

Detta har vi på Knauf Danogips tagit fasta på. Vi har utvecklat specifika klimatdata för flertalet byggprodukter, såväl byggskivor som stålprofiler. Datan är tredjepartsgranskad och följer gällande standarder. Syftet med EPD:erna är att underlätta för byggherrarna samt att på ett transparent och regelrättsätt visa produkternas klimatdata. EPD:erna är tillgängliga för alla och du hittar dem på vår hemsida. Du laddar enkelt ner den du vill ta del av.