Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider i jul
Stängt 22 dec – 2 jan – Supportmailen är dock öppen alla vardagar
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22
E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Miljötänk i alla led

Hållbarhet

Våra betydande miljöaspekter är energiförbrukning vid tillverkning, uppkomsten av avfall i vår produktion samt transporter i verksamheten och till kunder. Vi arbetar aktivt med att reducera den negativa miljöpåverkan som sker genom vår verksamhet. Anläggningen i Åhus är tillståndspliktig och tillsammans med Kristianstads kommun samverkar vi för att bli bättre på att uppfylla de villkor som finns i vårt tillstånd samt övriga lagkrav. Inom Knauf Danogips arbetar vi ständigt med att förbättra tillverkningsprocessen för att minska energianvändningen. Vi köper utsläppsrätter som används för att finansiera miljöprojekt och vårt CO2-utsläpp blir årligen granskat och verifierat av tredje part. Våra transporter till kund optimeras både vad gäller lastfyllnadsgrad och rutt.