Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider i jul
Stängt 22 dec – 2 jan – Supportmailen är dock öppen alla vardagar
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22
E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Hållbarhet

Hållbarhet

En del av något större.

Varje gipsskiva, flis av stål eller bit av puts påverkar världen omkring oss. Varje beståndsdel vi skapar är en del av något större. Ett hus, ett hem, ett samhälle där äldre generationer utvecklas och nya kommer till liv. Där framtiden väntar runt hörnet och planetens resurser ständigt sätts på prov.

Med historien i ryggen och framtiden i åtanke skapar vi hållbara produkter ämnade för morgondagens samhälle. Genom att göra aktiva val i alla våra led tar vi ansvar för kommande generationer. Oavsett om det handlar att byta lastbil mot tåg eller skapa nya miljövänliga förpackningar, gör vi det vi kan. För framtiden, samhället och världen omkring oss.


HÅLLBARHETSVISION

Visionen för Knauf Danogips är att vara en del av något större. Allt vi producerar påverkar världen omkring oss, oavsett om det handlar om att våra gipsskivor blir till en vägg i förskola, ett tak i en operationssal eller ett golv i studentlägenhet. Tillsammans med våra medarbetare, kunder och andra aktörer kan vi skapa en bättre, mer ekonomiskt gynnsam och hållbar framtid.

Vi vill vara ett konkurrenskraftigt och hållbart företag för våra kunder, medarbetare och andra intressenter.

Vi uppfyller alla lagkrav, men vi vill vara bättre än så. Vår hållbarhetsstrategi baserar vi på FN:s Agenda 2030 samt Bygg- och anläggningssektorns färdplan mot fossilfritt byggande. Vi arbetar aktivt för att bli klimatneutrala till år 2045.

Våra arbetssätt ska genomsyras av en vilja att göra det ”lilla extra”: vi ska ständigt förbättras och ha kundens bästa i fokus samt skapa en trygg och säker arbetsplats som leder till engagemang och ständig förbättring. På det sättet kommer vi att bli långsiktigt konkurrenskraftiga och samtidigt kunna bidra till ett hållbart samhälle.

De grundläggande värderingarna gäller inom hela Knauf-gruppen och bygger på fyra hörnstenar som ger vägledning för vårt sätt att tänka och agera.


VÅRA MÅL – EN DEL AV AGENDA 2030

År 2015 antog ledarna för världens länder en ny global utvecklingsagenda, Agenda 2030. Genom denna har FN:s 193 medlemsländer förbundit sig till att uppnå 17 globala mål fram till 2030.

Vi på Knauf Danogips har tagit avstamp i dessa mål när vi har utvecklat vårt eget hållbarhetsarbete. Vi följer och stödjer förstås samtliga 17 mål, men fem av dem är av extra stor vikt för oss: områden där vi genom vår verksamhet kan göra stora insatser.

Det är tydligt att bygg- och anläggningssektorn har en betydande roll i arbetet med att minska jordens klimatpåverkan och vi ställer oss bakom dess färdplan mot fossilfritt byggande. Vi arbetar aktivt för att bli klimatneutrala till år 2045. Med verktyg som livscykelanalyser identifierar vi fokusområden för vårt hållbarhetsarbete och våra egentillverkade produkter har tredjepartsverifierad EPD. Tillsammans med externa partners arbetar vi för att utveckla cirkulära lösningar inom byggbranschen med fokus på våra produkter och tjänster.


VÅRA UTVALDA FN-MÅL

Följande fem FN-mål är extra viktiga för oss på Knauf Danogips och spelar en betydande roll i vårt hållbarhetsarbete. Till varje mål har vi kopplat åtgärder som är betydelsefulla vägvisare i vårt arbete.

8. ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
Bedriva intern utbildning inom hållbarhet och andra områden som främjar såväl ekonomisk tillväxt som en god tillvaro i arbetet.

9. HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
Fortsätta med att bedriva produktutveckling som sker efter våra kunders behov och i linje med vår hållbarhetsstrategi.

11. HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
Utveckla och producera hållbara produkter som bidrar till inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara städer.

12. HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
Öka andelen återvunnet gips. Ta fram hållbara och miljövänliga förpackningar. Sträva mot miljövänlig energi i tillverkningen.

13. BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
Långsiktigt arbeta för att utveckla ett grönare sortiment. Minska CO2-utsläppen genom optimering av logistik och transport.

ÖVERGRIPANDE MÅL: Klimatneutrala 2045