Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22
E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Planner Suite

Spara tid till ditt projekt

Digitala verktyg

VAD ÄR PLANNER SUITE?

Planner Suite är ditt ultimata produktivitetsverktyg för BIM-planering. Med sin anslutna produkt- och systemsökning och datavalidering erbjuder Planner Suite en uppsättning digitala tjänster som hjälper dig i alla skeden i din byggnadsplaneringsresa.

För att leverera bästa möjliga upplevelse i olika gränssnitt kan Planner Suite användas antingen som webbapplikation (Systemväljare) eller som BIM plugin för Revit och ArchiCAD.

Få tillgång till rätt produkt

Med Planner Suite kan du enkelt och intuitivt hitta och infoga Knauf Danogips produkter och system via webben eller direkt i Revit och ArchiCAD. Genom att ställa några enkla frågor ger sökfunktionen i programmet en översikt över produkter och system som matchar dina specifika krav, såsom brandskydd eller ljudisolering.

Alltid uppdaterad

Alla BIM-objekt i Planner Suite baseras på de mest aktuella och korrekta uppgifterna. För att säkerställa att detta fortsätter att gälla för de produkter som du har infogat i Revit eller ArchiCAD tidigare (och som kan ha uppdaterats sedan dess) har vår plugin t o m den funktionen för validering av data. Med den här funktionen kan du kontrollera att informationen om alla Knauf-system är korrekt och uppdatera till den senaste versionen med en enkel knapptryckning. Dessutom informerar plugin-programmet dig om du använder produkter som inte längre är tillgängliga och rekommenderar dig proaktivt söka efter möjliga alternativ.

FAQ - Planner suite
Vad är Planner Suite från Knauf?

Planner Suite från Knauf är en uppsättning integrerade tjänster som hjälper planerare, arkitekter och generalentreprenörer på hela deras BIM-planeringsresa. Den erbjuder funktioner för att hitta, importera och uppdatera lämpliga BIM-objekt av Knauf Danogips produkter och system och integrera dessa. Planner Suite finns både som en webbläsarbaserad applikation och som en BIM plugin för Revit och ArchiCAD.

Vilken nytta ger Planner Suite mig?

Planner Suite hjälper till att öka effektiviteten och kvaliteten på din planeringsprocess. För det första hjälper den dig att hitta rätt Knauf Danogips-produkter eller system via en intuitiv och snabb sökfunktion. För det andra hjälper den dig att se till att dina BIM-modeller alltid är uppdaterade med en inbyggd datakontroll och möjligheten att uppdatera data med en enkel knapptryckning.

Behöver jag betala för Planner Suite?

Nej, Planner Suite och dess funktioner tillhandahålls utan kostnad.

Måste jag installera Knauf Planner Suite?

Du kan använda Knauf Planner Suite antingen som webbläsarbaserad webbapplikation eller som en BIM plugin för Revit och ArchiCAD. Ingen installation krävs för webbapplikationen. För BIM plugin kan du ladda ner installationsfilen från vår webbplats eller från Revit app store. Observera att vissa funktioner (som modellbaserad datakontroll och kvantitetsberäkning) endast är tillgängliga i BIM plugin.

Går det att få tillgång till den tekniska dokumentationen för Knauf Danogips produkter och system i Planner Suite?

Ja, det gör det, både i webbversionen och i BIM plugin. I webbversionen har kunden tillgång till hela den tekniska dokumentationen från resultatsidan efter att ha gjort en systemsökning. I BIM plugin-programmet inkluderas den tekniska dokumentationen automatiskt i produkternas och systemens BIM-objekt.

Hur kan jag se till redan från början att min BIM-planering kommer att matcha andras planering (i samma projekt)?

Man bör följa BIM-modellens riktlinjer utfärdade av BIM-programvaruleverantörerna så att planeringen passar ihop. Mycket är redan definierat i förväg av BIM-programvaran, så att man inte behöver ta hänsyn till så mycket i BIM-planeringen, vilket är grundläggande för optimalt samarbete.

Hur kontrollerar jag att jag använder den senaste versionen av Planner Suite?

Funktionaliteten i Planner Suite uppdateras ständigt för att förbättra användarupplevelsen. För att säkerställa att du alltid använder den senaste versionen av programsviten har vårt BIM plugin en integrerad uppdateringsfunktion, vilket innebär att du bara behöver ladda ner den en gång.

Ska jag använda Planner Suite webbapplikationen eller BIM plugin?

Det beror på. Du kan använda Planner Suite antingen som webbapplikation eller som en BIM plugin för Revit och ArchiCAD. Webbapplikationen kräver ingen installation och är användbar för planerare som snabbt behöver hitta lämpliga Knauf Danogips-produkter och system eller ladda ner dokumentation. BIM plugin erbjuder direkt integration i din BIM-programvara och möjliggör därmed ytterligare funktioner som direktimport av BIM-objekt, datakontroll av BIM-objekt och kvantitetsberäkningar baserade på befintliga BIM-modeller.

Vilka produkter och system kan man söka på med funktionen?

Planner Suite finns för närvarande för ett brett utbud av Knauf Danogips vägg-, tak- och golvsystem i olika länder. Det exakta antalet och produkttyper och system som är tillgängliga beror på det valda landet.

Vad betyder BIM?

BIM står för Building Information Modelling och är ett nytt sätt att arbeta i byggbranschen för att skapa och dela byggnadsritningar med hjälp av ett specialiserat BIM-programvaruverktyg. BIM är mer än 3D-modellering och kan innehålla en mängd ytterligare information, som specifikationer, scheman och budgetar. Därför kan man se BIM-modellen som en digital tvilling av ett verkligt byggprojekt, som innehåller all information och gör denna tillgänglig för alla som är inblandade i projektet.

Hur ser framtiden ut för BIM?

Alla som idag använder BIM gör ett banbrytande arbete. Processerna och utbytet mellan byggområdena och användarna måste testas och anpassas om och om igen. Vår Planner Suite vill ta itu med denna utmaning och vara ett exempel på hur enkelt samspelet mellan planerare och andra parter i byggbranschen kan fungera.

Hur många planerare använder BIM?

BIM erbjuder stor potential för att hjälpa planerare med deras dagliga uppgifter. BIM-användningen i många länder har därför ökat kraftigt de senaste åren, i vissa fall har den till och med fördubblats. Även om BIM-användningen varierar i de länder där vår lösning ska rullas ut, med siffror på mellan 19 % och 79 %, är BIM redan verklighet och något som hela tiden ökar i betydelse.

Vad är vitsen om jag planerar i BIM men mina applikatorer inte fungerar med BIM? Betyder inte det att jag måste göra jobbet två gånger?

Nej, du behöver aldrig duplicera arbetet. Knauf Planner Suite tar hänsyn till att inte alla intressenter använder BIM och låter djg därför enkelt exportera och dela allt som du har skapat i BIM-programvaran med andra utanför BIM-programvaran.