Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

System Yttervägg

System Yttervägg

Ytterväggar är byggnadens klimatskärm, de är bärande eller icke bärande. Ytterväggar kan byggas på plats eller levereras som element. Elementen kan vara helt färdiga dvs med fasad, vindskydd, stomme, fönster, isolering, gips eller delvis färdiga levererade från elementfabrik eller byggda i fältfabrik på byggplatsen.

Stommen i de ytterväggar vi presenterar är av stålreglar, träreglar eller KLT-stomme (korslimmad träskiva), det finns även stommar av betong, tegel, lättklinker, lättbetong mm. Då det finns många olika ytterväggstyper beroende på val av stomme och val av fasadskikt, väljer vi att visa ett axplock. Vill ni bygga med någon annan stomme eller fasadtyp hjälper vi er gärna med en lösning i kombination med våra Knauf Danogips-produkter.

Reglar, trä eller stål, presenterar vi med c/c-avstånd 450 eller 600 mm.

Vi väljer att alltid presentera väggar med ett invändigt installationsskikt, både för att det är bäst utifrån tät fasad, men även för att det blir enklare att bygga då ångspärren är inflyttad en bit i väggen. Det är enklare att dra installationerna i ytterväggen.

Vi väljer även att inte presentera fasadskiktet (förutom vid Knauf Danogips fasadsystem), då vi låter er som kunder välja det. Väggarna bakom fasadskiktet är oftast lika varandra. Det finns förenklat sett två olika typer av vägg bakom fasadskiktet. En vägg med isolering utanpå vindskivan t ex vid stående eller liggande träpanel, tegel eller fasadklinker. Eller fasadalternativ med fasadläkt på vindskivan och en helt tät fasad av plåt, fasadskiva, glas, ”curtain wall” eller putsad skiva.