Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

System Yttervägg

System Yttervägg

Knauf Danogips ytterväggar ingår i Knauf Danogips Stålbyggnadssystem, ett system med stor arkitektonisk frihet. Stålbyggnadssystemet omfattar konstruktioner för bärande och icke bärande ytterväggar, bärande och icke bärande innerväggar, bjälklag och takkonstruktioner.

Idén bakom Knauf Danogips Stålbyggnadssystem är att skapa ett rationellt byggsystem som tillgodoser de krav ett modernt byggande ställer. Det gäller bl a önskemål om god värmeisolering, slanka konstruktioner, ”torrt” byggande och möjlighet till flexibilitet och variation i byggnadsutformningen.

Stålbyggnadssystemet används i första hand för ”tätt-lågt” bostadsbyggande, som enfamiljshus, parhus och kedje-/radhus. Men systemet används också i kontors- och institutionsbyggande samt i samband med om- och tillbyggnader av befintliga byggnader, t ex komplettering med takvåningar.

Knauf Danogips ytterväggar byggs upp kring vårt ytterväggssystem RY. Detta system kan användas till alla typer av byggnader, både som bärande konstruktion, utfackningsväggar och som påhängd fasad.

Systemet kan kompletteras, både in- och utvändigt, med profiler för tilläggsisolering och installationer.

Ytterväggarna kan antingen platsbyggas på byggplatsen  eller förtillverkas som prefabricerade element för montage på byggplatsen.