Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tors kl 08.00-16.00
Fredag kl 08.00-12.00
Lungstängt kl 12.00-12.30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

System Yttervägg

Byggsystem

System för alla typer av ytterväggar.

Knauf Danogips ytterväggar ingår i Knauf Danogips Stålbyggnadssystem, ett system med stor arkitektonisk frihet. Stålbyggnadssystemet omfattar konstruktioner för bärande och icke bärande ytterväggar, bärande och icke bärande innerväggar, bjälklag och takkonstruktioner.

Idén bakom Knauf Danogips Stålbyggnadssystem är att skapa ett rationellt byggsystem som tillgodoser de krav ett modernt byggande ställer. Det gäller bl a önskemål om god värmeisolering, slanka konstruktioner, ”torrt” byggande och möjlighet till flexibilitet och variation i byggnadsutformningen.

Stålbyggnadssystemet används i första hand för ”tätt-lågt” bostadsbyggande, som enfamiljshus, parhus och kedje-/radhus. Men systemet används också i kontors- och institutionsbyggande samt i samband med om- och tillbyggnader av befintliga byggnader, t ex komplettering med takvåningar.

Knauf Danogips ytterväggar byggs upp kring vårt ytterväggssystem RY. Detta system kan användas till alla typer av byggnader, både som bärande konstruktion, utfackningsväggar och som påhängd fasad.

Systemet kan kompletteras, både in- och utvändigt, med profiler för tilläggsisolering och installationer.

Ytterväggarna kan antingen platsbyggas på byggplatsen  eller förtillverkas som prefabricerade element för montage på byggplatsen.

Vid putsade fasader har Knauf Danogips ett P-märkt ventilerat fasadsystem, Aquapanel Outdoor monterat på ventilerad fasadläkt (VFL). Med detta system elimineras risken för inträngande fukt i fasaden med tillhörande problematik. Dessutom erhåller man en mycket slagtålig och formstabil konstruktion.

knauf_fasadsystem_p