Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Gipsputs och brand

Gipsputs

Knauf Danogips samtliga gipsputser är oorganiska och klassificerade som obrännbara enligt Euroklass A1.

Den danska statliga provningsanstalten Dantest har visat i jämförande prov mellan gipsputs och gipsskivor att putsen är minst lika bra som brandskydd (Dantest sagnr.4560).

Statens Provningsanstalt har granskat provet med följande bedömning: Gipsputs MP75 med tjocklek 25mm monterad enligt ritningsbilagan i den danska rapporten kan ersätta 2×12,5mm normalgipsskivor (Classic Board) med förskjutna skarvar utan att brandskyddet försämras.

 

Utdrag ur:
SS-EN 13279- 1

5.1 Kraven är kopplade till slutliga användarbetingelser

 

5.1.1 Reaktion vid brandpåverkan

Gipsbindemedel och gipsbruk klassificeras i klass A1 (inget bidrag till brand) utan provning när de innehåller mindre än 1% i vikt eller volym (vilket som är högst) av organiskt material.Om produkten innehåller 1% eller mer i vikt eller volym av organiskt material, skall de testas och klassificeras enligt EN 13501-1.Om Bestämning av organiskt material är i volym, den metod för bestämning av icke- packade bulktäthet anges i ISO 3049 skall användas.

5.1.2 Brandmotstånd

OBS! Brandmotstånd är en egenskap som är beroende av sammansatta system och inte av produkten i sig. Vid slutliga användningsbetingelser av, gips och gipsbaserade putser ges specifika nivåer av brandsäkerhet. Om det är relevant, skall de testas och klassificeras enligt EN 13501-2.