Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tors kl 08.00-16.00
Fredag kl 08.00-12.00
Lungstängt kl 12.00-12.30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

Knauf Soundboard - gipsskivor med inbyggda högtalare

Byggsystem

Knauf Soundboard är en gipsskiva med integrerad högtalare. Högtalaren är på så sätt ”osynlig” och skivorna kan användas i väggar och tak.

Knauf Soundboard består av en gipsskiva som fungerar som ett ytmembran. Membranet påverkas av resonans i panelen som orsakas av en magnetspole vilken är placerad på skivans baksida. Knauf Soundboard är anpassad för att anslutas till vanliga stereoanläggningar eller standardförstärkare. Den kräver inga avancerade kringutrustningar.

Knauf Soundboard kan användas i samband med följande tak och väggkonstruktioner, nya såväl som existerande:

 • Nedpendlade tak
 • Fribärande tak
 • Bjälklag
 • Lätta innerväggar
 • Påbyggnadsväggar
 • Lätta ytterväggar

 

 • Fördelar i förhållande till traditionella högtalarsystem:
 • Osynlig montering, ger samma yta som omgivningen och därför behövs inga särskilda hänsyn tas i inredningsarbetet.
 • Tar inget utrymme i anspråk.
 • Bred spridningsvinkel (180° vertikalt och 180° horisontellt) i hela produktens frekvensområde.
 • Få högtalare.
 • Enhetlig fyllig ljudbild med mycket bra röståtergivning p g a stor spridningsvinkel i alla frekvensområden.

 

Projektering

Ljudisolering vid inbyggnad av Knauf Soundboard i vägg

Vid inbyggnad av Knauf Soundboard i lätta innerväggar och påbyggnadsväggar reduceras ljudisoleringen R’w med 1 dB vid ett lags beklädnad och 2 dB vid två lag.

Full bakgrundsmusik

Rekommenderat antal Knauf Soundboard för takinbyggnad:

Upp till 3 m takhöjd = 1 Knauf Soundboard per 30 m2 golvyta

Mellan 3 till 5 m takhöjd = 1 Knauf Soundboard per 50 m2 golvyta.

Samtidigt bör avståndet mellan Soundboard-skivorna eller mellan Soundboard-skivorna och flankerande vägg inte överstiga 6 m för att säkra en enhetlig ljudutbredning (särskilt viktigt i avlånga rum).

Larm- och varningssystem

Soundboard kan anslutas till larm – och varningssystem SS-EN 608 49. Installation skall utföras av auktoriserad elinstallatör.

Högre krav på ljudåtergivning

Vid högre krav på ljudet än som bakgrundsljudutbredning bör installationen utföras av en elektriker. Referensdata för simuleringar med programmen EASE (3.0/4.0) och Ulysses kan laddas ner från www.knauf.de.

För att återge låga frekvenser (basljud i musik), rekommenderas komplettering med en aktiv subwoofer med separat justerbar volym och justerbar övergångsfrekvens. För att kunna återge ljudet i stereo krävs minst 2 Knauf Soundboard.

Inbyggnad i vägg

Knauf Soundboard skall monteras i den övre tredjedelen av väggytan. För att erhålla en enhetlig ljudbild skall Soundboard-skivorna alltid monteras parvis ovanför varandra.

Exempel på inbyggnad

Konferenslokaler med krav på god taluppfattning. Rumsbredd ca 6 m och normal takhöjd.

Rumslängd upp till 10 m: 2 st fronthögtalare i främre gavelvägg.

Rumslängd > 10 m: 2 st fronthögtalare i främre gavelvägg samt extra hjälphögtalare antingen i tak eller på bakre gavelvägg.

För en god ljudutbredning i rummet placera Knauf Soundboard så jämnt som möjligt med hänsyn till golvytan.

Användningsområden:
 • Offentliga byggnader
 • Privata bostäder
 • Konferensrum
 • Muséer
 • Restauranger
 • Hotell/Lobby
 • Terminalbyggnader etc
 • Kommersiella lokaler

soundboard_4pr_chnlsoundboard_2pr_chnl

 

soundboard_oversikt