Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tors kl 08.00-16.00
Fredag kl 08.00-12.00
Lungstängt kl 12.00-12.30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

Humidboard/Classic Board s300/s450

VäggsnittVäggnrBeteckningNotMax höjd(mm)Tjocklek(mm)BrandklassR'w+C50-3150(dB)R'w(dB)Detaljlösningar
M15HAE MR 450 45/45 HH/A M06)270083EI3035Dokument
M16HAE MR 450 70/70 HH/A M04300108EI3035Dokument
M17HAE MR 450 95/95 HH/A M05600133EI3035Dokument
M18HAE MR 450 120/120 HH/A M06000158EI3035Dokument
M19HAE MR 450 145/145 HH/A M06000183EI3035Dokument
M20HAE MR 450 160/160 HH/A M06000198EI3035Dokument
M309HAE MR 300 45/45 H/A M06)270070EI3030Dokument
M310HAE MR 300 70/70 H/A M0430095EI3030Dokument
M311HAE MR 300 95/95 H/A M05600120EI3030Dokument
M312HAE MR 300 120/120 H/A M06000145EI3030-35Dokument
M313HAE MR 300 145/145 H/A M06000170EI3035Dokument
M314HAE MR 300 160/160 H/A M06000185EI3035Dokument
M329HAE MR 300 45/45 H/A M456)270070EI3035Dokument
M330HAE MR 300 70/70 H/A M45430095EI3035Dokument
M331HAE MR 300 95/95 H/A M455600120EI3035Dokument
M332HAE MR 300 120/120 H/A M456000145EI3035-40Dokument
M333HAE MR 300 145/145 H/A M456000170EI3040Dokument
M334HAE MR 300 160/160 H/A M456000185EI3040Dokument
M35HAE MR 450 45/45 HH/A M456)270083EI3035-40Dokument
M36HAE MR 450 70/70 HH/A M454300108EI3040Dokument
M37HAE MR 450 95/95 HH/A M455600133EI3040Dokument
M38HAE MR 450 120/120 HH/A M456000158EI3040Dokument
M39HAE MR 450 145/145 HH/A M456000183EI3040Dokument
M40HAE MR 450 160/160 HH/A M456000198EI3040Dokument
M41HAE MR 450 45/45 HH/AA M06)320095EI6035-40Dokument
M42HAE MR 450 70/70 HH/AA M04300120EI6040Dokument
M43HAE MR 450 95/95 HH/AA M06300145EI6044Dokument
M44HAE MR 450 120/120 HH/AA M07000170EI6044Dokument
M45HAE MR 450 145/145 HH/AA M07000195EI6044Dokument
M46HAE MR 450 160/160 HH/AA M07000210EI6044Dokument
M53HAE MR 450 45/45 HH/AA M456)320095EI6044Dokument
M54HAE MR 450 70/70 HH/AA M454300120EI6048Dokument
M55HAE MR 450 95/95 HH/AA M456300145EI6048Dokument
M56HAE MR 450 120/120 HH/AA M457000170EI6048Dokument
M57HAE MR 450 145/145 HH/AA M457000195EI6048Dokument
M58HAE MR 450 160/160 HH/AA M457000210EI6048Dokument
M65HAE MR 450 70/70 HH/AA M704300120EI6048-52Dokument
M66HAE MR 450 95/95 HH/AA M956300145EI6052Dokument
M67HAE MR 450 120/120 HH/AA M957000170EI6052Dokument
M68HAE MR 450 145/145 HH/AA M957000195EI6052Dokument
M69HAE MR 450 160/160 HH/AA M957000210EI6052Dokument
M77HAZ MR 450 120/70 HH/AA M908)3200170EI6052Dokument
M78HAZ MR 450 145/95 HH/AA M908)4300195EI6056Dokument
M79HAD MR 450 70/70 HH/AA M1409)3200min 205EI605360Dokument
M80HAD MR 450 95/95 HH/AA M19010)4300min 255EI605765Dokument
M81HAD MR 450 70/70 HHH/AAA M1409)3300min 230EI906165Dokument
M82HAD MR 450 95/95 HHH/AAA M19010)4400min 280EI906165Dokument

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån vårt utböjningskrav på L/300 på väggens halva höjd vid en transversal last på 0,5 kN/m1. Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. Vissa antaganden har gjorts.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000°C.
6) Avser bostäder
7) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev fogmassa)
8) M90 = 2 x 45 mm
9) M140 = 2 x 70 mm
10) M190 = 2 x 95 mm