Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tors kl 08.00-16.00
Fredag kl 08.00-12.00
Lungstängt kl 12.00-12.30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

System Förstärkningsregel 45 mm s300/s450 Humidboard

VäggsnittVäggnrBeteckningMax höjd(mm)Alt max höjd(mm)Anm alt max höjdTjocklek(mm)BrandklassR'w+C50-3150(dB)R'w(dB)Alt R'w(dB)Anm R'wIndex
F01HE F 450 45/45 -/HH M03000/33001)70EI3025-30355
F02HE F 450 70/70 -/HH M04400/55001)95EI3030370
F03HE F 450 95/95 -/HH M06000/77001)120EI3030382
F04HE F 450 120/120 -/HH M080009)145EI3030393
F05HE F 450 45/45 -/HHH M03000/33001)33001)83EI6030480
F06HE F 450 70/70 -/HHH M04400/55001)108EI6030493
F07HE F 450 95/95 -/HHH M06000/77001)133EI6030508
F08HE F 450 120/120 -/HHH M080009)158EI6030519
F21HE F 450 45/45 -/HH M453000/33001)33001)70EI3030377
F22HE F 450 70/70 -/HH M454400/55001)70EI3030389
F23HE F 450 95/95 -/HH M456000/77001)120EI3030404
F24HE F 450 120/120 -/HH M4580009)145EI3030501
F25HE F 450 45/45 -/HHH M453000/33001)33001)83EI6035503
F26HE F 450 70/70 -/HHH M454400/55001)108EI6035515
F27HE F 450 95/95 -/HHH M456000/77001)133EI6035530
F28HE F 450 120/120 -/HHH M4580001)158EI6035541
F309HE F 300 45/45 H/H M0350070EI3025-30394
F310HE F 300 70/70 H/H M0620095EI3030411
F311HE F 300 95/95 H/H M080009)120EI3030432
F312HE F 300 120/120 H/H M080009)145EI3030447
F313HE F 300 145/145 H/H M080009)170EI3030466
F329HE F 300 45/45 H/H M45350070EI3030-35417
F330HE F 300 70/70 H/H M45620095EI3030-35433
F331HE F 300 95/95 H/H M4580009)120EI3030-35454
F332HE F 300 120/120 H/H M4580009)145EI3030-35470
F333HE F 300 145/145 H/H M4580009)170EI3030-35488
F41HE F 450 45/45 HH/HH M0370095EI6035606
F42HE F 450 70/70 HH/HH M06500120EI6035619
F43HE F 450 95/95 HH/HH M080009)145EI6035634
F44HE F 450 120/120 HH/HH M080009)170EI6035645
F45HE F 450 145/145 HH/HH M080009)195EI6035658
F53HE F 450 45/45 HH/HH M45370095EI6035629
F54HE F 450 70/70 HH/HH M456500120EI6035641
F55HE F 450 95/95 HH/HH M4580009)145EI6035656
F56HE F 450 120/120 HH/HH M4580009)170EI6040667
F57HE F 450 145/145 HH/HH M4580009)195EI6040680
F75HZ F 450 95/70 HH/HH M906)4400145EI6048699
F76HZ F 450 120/95 HH/HH M906)6000170EI6052795
F77HZ F 450 120/70 HH/HH M906)4400170EI6052772
F78HZ F 450 145/95 HH/HH M906)6000195EI6052798
F79HD F 450 70/70 HH/HH M1407)4400/55001)min 205EI605356797
F80HD F 450 95/95 HH/HH M1908)6000/77001)min 255EI605356832
F81HD F 450 70/70 HHH/HHH M1407)4400/55001)min 230EI9057601049
F82HD F 450 95/95 HHH/HHH M1908)6000/77001)min 280EI9057601084

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån vårt utböjningskrav på L/300 på väggens halva höjd vid en transversal last på 0,5 kN/m1. Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. Vissa antaganden har gjorts.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000°C.
6) Avser bostäder
7) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev fogmassa)
8) M90 = 2 x 45 mm
9) M140 = 2 x 70 mm
10) M190 = 2 x 95 mm