Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tors kl 08.00-16.00
Fredag kl 08.00-12.00
Lungstängt kl 12.00-12.30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

System Förstärkningsregel 45 mm s300/s450 Humidboard/Classic Board

VäggsnittVäggnrBeteckningMax höjd(mm)Alt max höjd(mm)Anm alt max höjdTjocklek(mm)BrandklassR'w+C50-3150(dB)R'w(dB)Alt R'w(dB)Anm R'wIndex
F15HAE F 450 45/45 HH/A M0350083EI3030386
F16HAE F 450 70/70 HH/A M06500108EI3030399
F17HAE F 450 95/95 HH/A M080009)133EI3030414
F18HAE F 450 120/120 HH/A M080009)158EI3030425
F19HAE F 450 145/145 HH/A M080009)183EI3030438
F309HAE F 300 45/45 H/A M0350070EI3025300
F310HAE F 300 70/70 H/A M0620095EI3030317
F311HAE F 300 95/95 H/A M080009)120EI3030338
F312HAE F 300 120/120 H/A M080009)145EI3030353
F313HAE F 300 145/145 H/A M080009)170EI3030372
F329HAE F 300 45/45 H/A M45350070EI3030-35323
F330HAE F 300 70/70 H/A M45620095EI3035340
F331HAE F 300 95/95 H/A M4580009)120EI3035360
F332HAE F 300 120/120 H/A M4580009)145EI3035376
F333HAE F 300 145/145 H/A M4580009)170EI3035394
F35HAE F 450 45/45 HH/A M45350083EI3035409
F36HAE F 450 70/70 HH/A M456200108EI3035409
F37HAE F 450 95/95 HH/A M4580009)133EI3035436
F38HAE F 450 120/120 HH/A M4580009)158EI3035447
F39HAE F 450 145/145 HH/A M4580009)183EI3035460
F41HAE F 450 45/45 HH/AA M0370095EI6035418
F42HAE F 450 70/70 HH/AA M06500120EI6035431
F43HAE F 450 95/95 HH/AA M080009)145EI6035446
F44HAE F 450 120/120 HH/AA M080009)170EI6035457
F45HAE F 450 145/145 HH/AA M080009)195EI6035470
F53HAE F 450 45/45 HH/AA M45370095EI6035441
F54HAE F 450 70/70 HH/AA M456500120EI6035453
F55HAE F 450 95/95 HH/AA M4580009)145EI6035462
F56HAE F 450 120/120 HH/AA M4580009)170EI6040480
F57HAE F 450 145/145 HH/AA M4580009)195EI6040493
F75HAZ F 450 95/70 HH/AA M906)4400145EI6048582
F76HAZ F 450 120/95 HH/AA M906)6000170EI6052607
F77HAZ F 450 120/70 HH/AA M906)4400170EI6052584
F78HAZ F 450 145/95 HH/AA M906)6000195EI6052610
F79HAD F 450 70/70 HH/AA M1407)4400/55001)min 205EI605356609
F80HAD F 450 95/95 HH/AA M1908)6000/77001)min 255EI605356644
F81HAD F 450 70/70 HHH/AAA M1407)4400/55001)min 230EI905760767
F82HAD F 450 95/95 HHH/AAA M1908)6000/77001)min 280EI905760802

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån vårt utböjningskrav på L/300 på väggens halva höjd vid en transversal last på 0,5 kN/m1. Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. Vissa antaganden har gjorts.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000°C.
6) Avser bostäder
7) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev fogmassa)
8) M90 = 2 x 45 mm
9) M140 = 2 x 70 mm
10) M190 = 2 x 95 mm