System Förstärkningsregel 45 mm s300/s450 Humidboard/Classic Board

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
F15HA E F 450 45/45 HH/A M0 3500 83 EI30 30 386
F16HA E F 450 70/70 HH/A M0 6500 108 EI30 30 399
F17HA E F 450 95/95 HH/A M0 8000 9) 133 EI30 30 414
F18HA E F 450 120/120 HH/A M0 8000 9) 158 EI30 30 425
F19HA E F 450 145/145 HH/A M0 8000 9) 183 EI30 30 438
F309HA E F 300 45/45 H/A M0 3500 70 EI30 25 300
F310HA E F 300 70/70 H/A M0 6200 95 EI30 30 317
F311HA E F 300 95/95 H/A M0 8000 9) 120 EI30 30 338
F312HA E F 300 120/120 H/A M0 8000 9) 145 EI30 30 353
F313HA E F 300 145/145 H/A M0 8000 9) 170 EI30 30 372
F329HA E F 300 45/45 H/A M45 3500 70 EI30 30-35 323
F330HA E F 300 70/70 H/A M45 6200 95 EI30 35 340
F331HA E F 300 95/95 H/A M45 8000 9) 120 EI30 35 360
F332HA E F 300 120/120 H/A M45 8000 9) 145 EI30 35 376
F333HA E F 300 145/145 H/A M45 8000 9) 170 EI30 35 394
F35HA E F 450 45/45 HH/A M45 3500 83 EI30 35 409
F36HA E F 450 70/70 HH/A M45 6200 108 EI30 35 409
F37HA E F 450 95/95 HH/A M45 8000 9) 133 EI30 35 436
F38HA E F 450 120/120 HH/A M45 8000 9) 158 EI30 35 447
F39HA E F 450 145/145 HH/A M45 8000 9) 183 EI30 35 460
F41HA E F 450 45/45 HH/AA M0 3700 95 EI60 35 418
F42HA E F 450 70/70 HH/AA M0 6500 120 EI60 35 431
F43HA E F 450 95/95 HH/AA M0 8000 9) 145 EI60 35 446
F44HA E F 450 120/120 HH/AA M0 8000 9) 170 EI60 35 457
F45HA E F 450 145/145 HH/AA M0 8000 9) 195 EI60 35 470
F53HA E F 450 45/45 HH/AA M45 3700 95 EI60 35 441
F54HA E F 450 70/70 HH/AA M45 6500 120 EI60 35 453
F55HA E F 450 95/95 HH/AA M45 8000 9) 145 EI60 35 462
F56HA E F 450 120/120 HH/AA M45 8000 9) 170 EI60 40 480
F57HA E F 450 145/145 HH/AA M45 8000 9) 195 EI60 40 493
F75HA Z F 450 95/70 HH/AA M90 6) 4400 145 EI60 48 582
F76HA Z F 450 120/95 HH/AA M90 6) 6000 170 EI60 52 607
F77HA Z F 450 120/70 HH/AA M90 6) 4400 170 EI60 52 584
F78HA Z F 450 145/95 HH/AA M90 6) 6000 195 EI60 52 610
F79HA D F 450 70/70 HH/AA M140 7) 4400/5500 1) min 205 EI60 53 56 609
F80HA D F 450 95/95 HH/AA M190 8) 6000/7700 1) min 255 EI60 53 56 644
F81HA D F 450 70/70 HHH/AAA M140 7) 4400/5500 1) min 230 EI90 57 60 767
F82HA D F 450 95/95 HHH/AAA M190 8) 6000/7700 1) min 280 EI90 57 60 802

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer