Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tors kl 08.00-16.00
Fredag kl 08.00-12.00
Lungstängt kl 12.00-12.30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

Gipsputs i våtrum

Byggsystem

Knaufs gipsputser är lämpliga som underlag för tätskikt och keramiska beklädnader i våtrum i enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV.

I branschreglerna BBV 14:1 avsnitt 3:4 anger Byggkeramikrådet att underlag av puts ska uppfylla grundkraven i svensk standard SS-EN 13279-1:2008 utgåva 1 ”Gipsbindemedel och gipsbaserad puts – Del 1: Definitioner och krav.

I standarden anges krav på bland annat start härdningstid, böjhållfasthet, tryckhållfasthet, ythårdhet och vidhäftningshållfasthet. Putsen klassificeras även med hänsyn till halt av gipsbindemedel.

I nedanstående tabell redovisas beteckningarna för Knaufs gipsputser i enlighet med den svenska standarden.

ProduktBeteckning enl SS-EN 13279-1:2008
MP75 LB4/50/2
RotbandB4/20/2

 

Beteckningen betyder följande: B4 = Gipsputs med lätt ballast

50 resp 20 = Start härdningstid i minuter

2 = Tryckhållfasthet i N/mm2

Knauf Danogips gipsputser MP 75 L och Rotband uppfyller även standardens krav på den högsta brandtekniska materialklassen A1 och är CE-märkta.

Nämnda produkter är alltså mycket lämpliga att använda som underlag i våtrum och i enlighet med gällande branschregler.