Träregel s450 Aquapanel Indoor/Classic Board

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
T01Q E T 450 45/45 -/QQ M0 2500 70 EI30 8) 25-30 312
T02Q E T 450 70/70 -/QQ M0 3300 95 EI30 8) 25-30 322
T03Q E T 450 95/95 -/QQ M0 4000 120 EI30 8) 25-30 330
T05FbQ E T 450 45/45 -/25FbQ M0 2500 83 EI60 8) 30 350
T06FbQ E T 450 70/70 -/25FbQ M0 3300 108 EI60 8) 30 360
T07FbQ E T 450 95/95 -/25FbQ M0 4000 133 EI60 8) 30 368
T09QA E T 450 45/45 Q/A M0 2700 70 EI30 25-30 199
T10QA E T 450 70/70 Q/A M0 3600 95 EI30 30 209
T11QA E T 450 95/95 Q/A M0 4000 120 EI30 30 217
T29QA E T 450 45/45 Q/A M45 2700 70 EI30 30 222
T30QA E T 450 70/70 Q/A M45 3600 95 EI30 30 232
T31QA E T 450 95/95 Q/A M45 4000 120 EI30 35 240
T41QA E T 450 45/45 QQ/AA M0 3200 95 EI60 35 376
T42QA E T 450 70/70 QQ/AA M0 4000 120 EI60 35 386
T43QA E T 450 95/95 QQ/AA M0 4000 145 EI60 35 394
T44QA E T 450 120/120 QQ/AA M0 4500 170 EI60 35 398
T45QA E T 450 145/145 QQ/AA M0 4500 195 EI60 35 409
T53QA E T 450 45/45 QQ/AA M45 3200 95 EI60/EI90 3) 35 399
T54QA E T 450 70/70 QQ/AA M70 4000 120 EI60/EI90 3) 35 408
T55QA E T 450 95/95 QQ/AA M70 4000 145 EI60/EI90 3) 35 417
T56QA E T 450 120/120 QQ/AA M70 4500 170 EI60/EI90 3) 40 420
T57QA E T 450 145/145 QQ/AA M70 4500 195 EI60/EI90 3) 40 432
T75QA Z T 450 95/70 QQ/AA M90 10) 3300 145 EI60/EI90 3) 52 435
T76QA Z T 450 120/95 QQ/AA M90 10) 4000 170 EI60/EI90 3) 52 448
T79QA D T 450 70/70 QQ/AA M140 6) 3300 min 205 EI60/EI90 3) 57 60 480
T80QA D T 450 95/95 QQ/AA M190 7) 4000 min 255 EI60/EI90 3) 57 60 503
T81QA D T 450 70/70 QQQ/AAA M140 6) 3300 min 230 EI90/EI120 3) 61 65 657
T82QA D T 450 95/95 QQQ/AAA M190 7) 4000 min 280 EI90/E120 3) 61 65 680

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer