System Multiregel s450 Aquapanel Indoor/Classic Board

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
M09QA E MR 450 45/45 Q/A M0 6) 2700 70 EI15 30 209
M10QA E MR 450 70/70 Q/A M0 4300 95 EI15 30 213
M11QA E MR 450 95/95 Q/A M0 5600 120 EI15 35 219
M12QA E MR 450 120/120 Q/A M0 6000 1) 145 EI15 35 225
M13QA E MR 450 145/145 Q/A M0 6000 1) 170 EI15 35 237
M14QA E MR 450 160/160 Q/A M0 6000 1) 185 EI15 35 243
M15QA E MR 450 45/45 Q/AA M0 6) 2700 83 EI30 35 241
M16QA E MR 450 70/70 Q/AA M0 4300 108 EI30 40 245
M17QA E MR 450 95/95 Q/AA M0 5600 133 EI30 40 251
M18QA E MR 450 120/120 Q/AA M0 6000 1) 158 EI30 40 257
M19QA E MR 450 145/145 Q/AA M0 6000 1) 183 EI30 40 269
M20QA E MR 450 160/160 Q/AA M0 6000 1) 198 EI30 40 275
M29QA E MR 450 45/45 Q/A M45 6) 2700 70 EI30 3) 35 231
M30QA E MR 450 70/70 Q/A M45 4300 95 EI30 3) 40 233
M31QA E MR 450 95/95 Q/A M45 5600 120 EI30 3) 40 241
M32QA E MR 450 120/120 Q/A M45 6000 1) 145 EI30 3) 40 241
M33QA E MR 450 145/145 Q/A M45 6000 1) 170 EI30 3) 40 260
M34QA E MR 450 160/160 Q/A M45 6000 1) 185 EI30 3) 40 266
M35QA E MR 450 45/45 Q/AA M45 6) 2700 83 EI30/EI60 3) 40 263
M36QA E MR 450 70/70 Q/AA M45 4300 108 EI30/EI60 3) 44 267
M37QA E MR 450 95/95 Q/AA M45 5600 133 EI30/EI60 3) 44 273
M38QA E MR 450 120/120 Q/AA M45 6000 1) 158 EI30/EI60 3) 44 280
M39QA E MR 450 145/145 Q/AA M45 6000 1) 183 EI30/EI60 3) 44 292
M40QA E MR 450 160/160 Q/AA M45 6000 1) 198 EI30/EI60 3) 44 298
M41QA E MR 450 45/45 QQ/AA M0 6) 3400 95 EI30 40 386
M42QA E MR 450 70/70 QQ/AA M0 4600 120 EI30 40 390
M43QA E MR 450 95/95 QQ/AA M0 6600 145 EI30 44 396
M44QA E MR 450 120/120 QQ/AA M0 7000 1) 170 EI30 44 403
M45QA E MR 450 145/145 QQ/AA M0 7000 1) 195 EI30 48 414
M46QA E MR 450 160/160 QQ/AA M0 7000 1) 210 EI30 48 402
M53QA E MR 450 45/45 QQ/AA M45 6) 3400 95 EI30/EI60 3) 44 409
M54QA E MR 450 70/70 QQ/AA M45 4600 120 EI30/EI60 3) 48 412
M55QA E MR 450 95/95 QQ/AA M45 6600 145 EI30/EI60 3) 48 419
M56QA E MR 450 120/120 QQ/AA M45 7000 1) 170 EI30/EI60 3) 48 425
M57QA E MR 450 145/145 QQ/AA M45 7000 1) 195 EI30/EI60 3) 48 437
M58QA E MR 450 160/160 QQ/AA M45 7000 1) 210 EI30/EI60 3) 48 443
M65QA E MR 450 70/70 QQ/AA M70 4600 120 EI30/EI60 3) 52 422
M66QA E MR 450 95/95 QQ/AA M95 6600 145 EI30/EI60 3) 53 431
M67QA E MR 450 120/120 QQ/AA M95 7000 1) 170 EI30/EI60 3) 53 437
M68QA E MR 450 145/145 QQ/AA M95 7000 1) 195 EI30/EI60 3) 53 449
M69QA E MR 450 160/160 QQ/AA M95 7000 1) 210 EI30/EI60 3) 53 455
M77QA Z MR 450 120/70 QQ/AA M90 8) 3400 170 EI30/EI60 3) 57 478
M78QA Z MR 450 145/95 QQ/AA M90 8) 4600 195 EI30/EI60 3) 57 490
M79QA D MR 450 70/70 QQ/AA M140 9) 3400 min 200 EI30/EI60 3) 53 61 489
M80QA D MR 450 95/95 QQ/AA M190 10) 4600 min 250 EI30/EI60 3) 57 65 507
M81QA D MR 450 70/70 QQQ/AAA M140 9) 3600 min 225 EI60/EI90 3) 61 65 666
M82QA D MR 450 95/95 QQQ/AAA M190 10) 4800 min 275 EI60/EI90 3) 61 65 684

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer