Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tors kl 08.00-16.00
Fredag kl 08.00-12.00
Lungstängt kl 12.00-12.30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

System Förstärkningsregel s450 Aquapanel Indoor/Classic Board

VäggsnittVäggnrBeteckningNotMax höjd(mm)Tjocklek(mm)BrandklassR'w+C50-3150(dB)R'w(dB)Detaljlösningar
F09QAE F 450 45/45 Q/A M0350070EI1525-30Dokument
F10QAE F 450 70/70 Q/A M0620095EI1530Dokument
F11QAE F 450 95/95 Q/Q M08000120EI1530Dokument
F12QAE F 450 120/120 Q/A M08000145EI1530Dokument
F13QAE F 450 145/145 Q/A M08000170EI1530Dokument
F15QAE F 450 45/45 Q/AA M0350083EI3030Dokument
F16QAE F 450 70/70 Q/AA M06200108EI3030Dokument
F17QAE F 450 95/95 Q/AA M08000133EI3030Dokument
F18QAE F 450 120/120 Q/AA M08000158EI3030Dokument
F19QAE F 450 145/145 Q/AA M08000183EI3030Dokument
F29QAE F 450 45/45 Q/A M45350070EI30 3)35Dokument
F30QAE F 450 70/70 Q/A M45620095EI30 3)35Dokument
F31QAE F 450 95/95 Q/A M08000120EI30 3)35Dokument
F32QAE F 450 120/120 Q/A M458000145EI30 3)35Dokument
F33QAE F 450 145/145 Q/A M458000170EI30 3)35Dokument
F35QAE F 450 45/45 Q/AA M45350083EI30/EI60 3)35Dokument
F36QAE F 450 70/70 Q/AA M456200108EI30/EI60 3)35Dokument
F37QAE F 450 95/95 Q/AA M458000133EI30/EI60 3)35Dokument
F38QAE F 450 120/120 Q/AA M458000158EI30/EI60 3)35Dokument
F39QAE F 450 145/145 Q/AA M458000183EI30/EI60 3)35Dokument
F41QAE F 450 45/45 QQ/AA M0370095EI3035Dokument
F42QAE F 450 70/70 QQ/AA M06500120EI3035Dokument
F43QAE F 450 95/95 QQ/AA M08000145EI3035Dokument
F44QAE F 450 120/120 QQ/AA M08000170EI3035Dokument
F45QAE F 450 145/145 QQ/AA M08000195EI3035Dokument
F53QAE F 450 45/45 QQ/AA M45370095EI30/EI60 3)35-40Dokument
F54QAE F 450 70/70 QQ/AA M456500120EI30/EI60 3)35-40Dokument
F55QAE F 450 95/95 QQ/AA M458000145EI30/EI60 3)35-40Dokument
F56QAE F 450 120/120 QQ/AA M458000170EI30/EI60 3)40Dokument
F57QAE F 450 145/145 QQ/AA M458000195EI30/EI60 3)40Dokument
F75QAZ F 450 95/70 QQ/AA M906)4400145EI30/EI60 3)48Dokument
F76QAZ F 450 120/95 QQ/AA M906)6000170EI30/EI60 3)52Dokument
F77QAZ F 450 120/70 QQ/AA M906)4400170EI30/EI60 3)52Dokument
F78QAZ F 450 145/95 QQ/AA M906)6000195EI30/EI60 3)52Dokument
F79QAD F 450 70/70 QQ/AA M1407)4400/5500min 205EI30/EI60 3)5356Dokument
F80QAD F 450 95/95 QQ/AA M1908)6000/7700min 255EI30/EI60 3)5356Dokument
F81QAD F 450 70/70 QQQ/AAA M1407)4400/5500min 230EI60/EI90 3)5760Dokument
F82QAD F 450 95/95 QQQ/AAA M1908)6000/7700min 280EI60/EI90 3)5760Dokument

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån vårt utböjningskrav på L/300 på väggens halva höjd vid en transversal last på 0,5 kN/m1. Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. Vissa antaganden har gjorts.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000°C.
6) Avser bostäder
7) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev fogmassa)
8) M90 = 2 x 45 mm
9) M140 = 2 x 70 mm
10) M190 = 2 x 95 mm