System Förstärkningsregel s450 Aquapanel Indoor/Classic Board

Väggsnitt Väggnr Beteckning Not Max höjd(mm) Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Detaljlösningar
F09QA E F 450 45/45 Q/A M0 3500 70 EI15 25-30 Dokument
F10QA E F 450 70/70 Q/A M0 6200 95 EI15 30 Dokument
F11QA E F 450 95/95 Q/Q M0 8000 120 EI15 30 Dokument
F12QA E F 450 120/120 Q/A M0 8000 145 EI15 30 Dokument
F13QA E F 450 145/145 Q/A M0 8000 170 EI15 30 Dokument
F15QA E F 450 45/45 Q/AA M0 3500 83 EI30 30 Dokument
F16QA E F 450 70/70 Q/AA M0 6200 108 EI30 30 Dokument
F17QA E F 450 95/95 Q/AA M0 8000 133 EI30 30 Dokument
F18QA E F 450 120/120 Q/AA M0 8000 158 EI30 30 Dokument
F19QA E F 450 145/145 Q/AA M0 8000 183 EI30 30 Dokument
F29QA E F 450 45/45 Q/A M45 3500 70 EI30 3) 35 Dokument
F30QA E F 450 70/70 Q/A M45 6200 95 EI30 3) 35 Dokument
F31QA E F 450 95/95 Q/A M0 8000 120 EI30 3) 35 Dokument
F32QA E F 450 120/120 Q/A M45 8000 145 EI30 3) 35 Dokument
F33QA E F 450 145/145 Q/A M45 8000 170 EI30 3) 35 Dokument
F35QA E F 450 45/45 Q/AA M45 3500 83 EI30/EI60 3) 35 Dokument
F36QA E F 450 70/70 Q/AA M45 6200 108 EI30/EI60 3) 35 Dokument
F37QA E F 450 95/95 Q/AA M45 8000 133 EI30/EI60 3) 35 Dokument
F38QA E F 450 120/120 Q/AA M45 8000 158 EI30/EI60 3) 35 Dokument
F39QA E F 450 145/145 Q/AA M45 8000 183 EI30/EI60 3) 35 Dokument
F41QA E F 450 45/45 QQ/AA M0 3700 95 EI30 35 Dokument
F42QA E F 450 70/70 QQ/AA M0 6500 120 EI30 35 Dokument
F43QA E F 450 95/95 QQ/AA M0 8000 145 EI30 35 Dokument
F44QA E F 450 120/120 QQ/AA M0 8000 170 EI30 35 Dokument
F45QA E F 450 145/145 QQ/AA M0 8000 195 EI30 35 Dokument
F53QA E F 450 45/45 QQ/AA M45 3700 95 EI30/EI60 3) 35-40 Dokument
F54QA E F 450 70/70 QQ/AA M45 6500 120 EI30/EI60 3) 35-40 Dokument
F55QA E F 450 95/95 QQ/AA M45 8000 145 EI30/EI60 3) 35-40 Dokument
F56QA E F 450 120/120 QQ/AA M45 8000 170 EI30/EI60 3) 40 Dokument
F57QA E F 450 145/145 QQ/AA M45 8000 195 EI30/EI60 3) 40 Dokument
F75QA Z F 450 95/70 QQ/AA M90 6) 4400 145 EI30/EI60 3) 48 Dokument
F76QA Z F 450 120/95 QQ/AA M90 6) 6000 170 EI30/EI60 3) 52 Dokument
F77QA Z F 450 120/70 QQ/AA M90 6) 4400 170 EI30/EI60 3) 52 Dokument
F78QA Z F 450 145/95 QQ/AA M90 6) 6000 195 EI30/EI60 3) 52 Dokument
F79QA D F 450 70/70 QQ/AA M140 7) 4400/5500 min 205 EI30/EI60 3) 53 56 Dokument
F80QA D F 450 95/95 QQ/AA M190 8) 6000/7700 min 255 EI30/EI60 3) 53 56 Dokument
F81QA D F 450 70/70 QQQ/AAA M140 7) 4400/5500 min 230 EI60/EI90 3) 57 60 Dokument
F82QA D F 450 95/95 QQQ/AAA M190 8) 6000/7700 min 280 EI60/EI90 3) 57 60 Dokument

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer