Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tors kl 08.00-16.00
Fredag kl 08.00-12.00
Lungstängt kl 12.00-12.30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

System Förstärkningsregel s450 Aquapanel Indoor

VäggsnittVäggnrBeteckningNotMax höjd(mm)Tjocklek(mm)BrandklassR'w+C50-3150(dB)R'w(dB)Detaljlösningar
F01QE F 450 45/45 -/QQ M03000/330070-30Dokument
F02QE F 450 70/70 -/QQ M04400/550095-30Dokument
F03QE F 450 95/95 -/QQ M06000/7700120-30Dokument
F04QE F 450 120/120 -/QQ M08000145-30Dokument
F05FbQE F 450 45/45 -/25FbQ M03000/330083EI6030Dokument
F06FbQE F 450 70/70 -/25FbQ M04400/5500108EI6030Dokument
F07FbQE F 450 95/95 -/25FbQ M06000/7700133EI6030Dokument
F08FbQE F 450 120/120 -/25FbQ M08000158EI6030Dokument
F09QE F 450 45/45 Q/Q M0350070EI3030Dokument
F10QE F 450 70/70 Q/Q M0620095EI3030Dokument
F11QE F 450 95/95 Q/Q M08000120EI3030Dokument
F12QE F 450 120/120 Q/Q M08000145EI3030Dokument
F13QE F 450 145/145 Q/Q M08000170EI3030Dokument
F21QE F 450 45/45 -/QQ M453000/330070EI30 3)30Dokument
F22QE F 450 70/70 -/QQ M454400/550095EI30 3)30Dokument
F23QE F 450 95/95 -/QQ M456000/7700120EI30 3)30Dokument
F24QE F 450 120/120 -/QQ M458000145EI30 3)30Dokument
F25FbQE F 450 45/45 -/25FbQ M453000/330083EI6035Dokument
F26FbQE F 450 70/70 -/25FbQ M454400/5500108EI6035Dokument
F27FbQE F 450 95/95 -/25FbQ M456000/7700133EI6035Dokument
F28FbQE F 450 120/120 -/25FbQ M458000158EI6035Dokument
F29QE F 450 45/45 Q/Q M45350070EI30/EI60 3)35Dokument
F30QE F 450 70/70 Q/Q M45620095EI30/EI60 3)35Dokument
F31QE F 450 95/95 Q/Q M458000120EI30/EI60 3)35Dokument
F32QE F 450 120/120 Q/Q M458000145EI30/EI60 3)35Dokument
F33QE F 450 145/145 Q/Q M458000170EI30/EI60 3)35Dokument
F41QE F 450 45/45 QQ/QQ M0370095EI9035Dokument
F42QE F 450 70/70 QQ/QQ M06500120EI9040Dokument
F43QE F 450 95/95 QQ/QQ M08000145EI9040Dokument
F44QE F 450 120/120 QQ/QQ M08000170EI9040Dokument
F45QE F 450 145/145 QQ/QQ M08000195EI9040Dokument
F53QE F 450 45/45 QQ/QQ M45370095EI9040Dokument
F54QE F 450 70/70 QQ/QQ M456500120EI90/EI120 3)40Dokument
F55QE F 450 95/95 QQ/QQ M458000145EI90/EI120 3)40Dokument
F56QE F 450 120/120 QQ/QQ M458000170EI90/EI120 3)44Dokument
F57QE F 450 145/145 QQ/QQ M458000195EI90/EI120 3)44Dokument
F75QZ F 450 95/70 QQ/QQ M906)4400145EI90/EI120 3)52Dokument
F76QZ F 450 120/95 QQ/QQ M906)6000170EI90/EI120 3)52Dokument
F77QZ F 120/70 QQ/QQ M906)4400170EI90/EI120 3)52Dokument
F78QZ F 450 145/95 QQ/QQ M906)6000195EI90/EI120 3)52Dokument
F79QD F 450 70/70 QQ/QQ M1407)4400/5500min 205EI90/EI120 3)5760Dokument
F80QD F 450 95/95 QQ/QQ M1908)6000/7700min 255EI90/EI120 3)5760Dokument
F81QD F 450 70/70 QQQ/QQQ M1407)4400/5500min 230>EI1206165Dokument
F82QD F 450 95/95 QQQ/QQQ M1908)6000/7700min 280>EI1206165Dokument

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån vårt utböjningskrav på L/300 på väggens halva höjd vid en transversal last på 0,5 kN/m1. Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. Vissa antaganden har gjorts.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000°C.
6) Avser bostäder
7) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev fogmassa)
8) M90 = 2 x 45 mm
9) M140 = 2 x 70 mm
10) M190 = 2 x 95 mm