System Multiregel s450 Secura Board/Plywood 12 mm

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
M01FK E MR 450 45/45 -/KF M0 2500 73 EI30 30 154
M02FK E MR 450 70/70 -/KF M0 3400 98 EI30 30 158
M03FK E MR 450 95/95 -/KF M0 4600 123 EI30 30 164
M04FK E MR 450 120/120 -/KF M0 5000 1) 148 EI30 30 170
M05FK E MR 450 45/45 -/KFF M0 2600 88 EI60 30 207
M06FK E MR 450 70/70 -/KFF M0 3600 113 EI60 30 211
M07FK E MR 450 95/95 -/KFF M0 4800 138 EI60 30 217
M08FK E MR 450 120/120 -/KFF M0 5000 1) 163 EI60 30 223
M21FK E MR 450 45/45 -/KF M45 2500 73 EI30/EI60 3) 35 176
M22FK E MR 450 70/70 -/KF M45 3400 98 EI30/EI60 3) 35 180
M23FK E MR 450 95/95 -/KF M45 4600 123 EI30/EI60 3) 35 186
M24FK E MR 450 120/120 -/KF M45 5000 1) 148 EI30/EI60 3) 35 193
M25FK E MR 450 45/45 -/KFF M45 2600 88 EI60 35 229
M26FK E MR 450 70/70 -/KFF M45 3600 113 EI60 35 233
M27FK E MR 450 95/95 -/KFF M45 4800 138 EI60 35 239
M28FK E MR 450 120/120 -/KFF M45 5000 1) 163 EI60 35 246
M41FK E MR 450 45/45 FK/KF M0 3600 100 EI60 35-40 276
M42FK E MR 450 70/70 FK/KF M0 4800 125 EI60 40 280
M43FK E MR 450 95/95 FK/KF M0 6800 150 EI60 44 286
M44FK E MR 450 120/120 FK/KF M0 7000 1) 175 EI60 44 292
M45FK E MR 450 145/145 FK/KF M0 7000 1) 200 EI60 44 304
M46FK E MR 450 160/160 FK/KF M0 7000 1) 215 EI60 44 311
M53FK E MR 450 45/45 FK/KF M45 3600 100 EI60/EI90 3) 44 298
M54FK E MR 450 70/70 FK/KF M45 4800 125 EI60/EI90 3) 48 302
M55FK E MR 450 95/95 FK/KF M45 6800 150 EI60/EI90 3) 48 308
M56FK E MR 450 120/120 FK/KF M45 7000 1) 175 EI60/EI90 3) 48 315
M57FK E MR 450 145/145 FK/KF M45 7000 1) 200 EI60/EI90 3) 48 327
M58FK E MR 450 160/160 FK/KF M45 7000 1) 215 EI60/EI90 3) 48 333
M65FK E MR 450 70/70 FK/KF M70 4800 125 EI60/EI90 3) 48 311
M66FK E MR 450 95/95 FK/KF M95 6800 150 EI60/EI90 3) 52 320
M67FK E MR 450 120/120 FK/KF M95 7000 1) 175 EI60/EI90 3) 52 327
M68FK E MR 450 145/145 FK/KF M95 7000 1) 200 EI60/EI90 3) 52 339
M69FK E MR 450 160/160 FK/KF M95 7000 1) 215 EI60/EI90 3) 52 345
M77FK Z MR 450 120/70 FK/KF M90 6) 3500 175 EI60/EI90 3) 52 368
M78FK Z MR 450 145/95 FK/KF M90 6) 4700 200 EI60/EI90 3) 56 380
M79FK D MR 450 70/70 FK/KF M140 7) 3500 min 210 EI60/EI90 3) 53 60 378
M80FK D MR 450 95/95 FK/KF M190 8) 4700 min 260 EI60/EI90 3) 57 65 396
M81FK D MR 450 70/70 FFK/KFF M140 7) 3800 min 241 EI120 61 65 484
M82FK D MR 450 95/95 FFK/KFF M190 8) 5000 min 291 EI120 61 65 502

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer