System Multiregel s450 Aquapanel Indoor/Plywood 12 mm

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
M01QK E MR 450 45/45 -/KQ M0 6) 2500 70 EI15 30 246
M02QK E MR 450 70/70 -/KQ M0 3400 95 EI15 30 250
M03QK E MR 450 95/95 -/KQ M0 4600 120 EI15 30 256
M04QK E MR 450 120/120 -/KQ M0 5000 1) 145 EI15 30 263
M05QK E MR 450 45/45 -/KQQ M0 6) 2600 82 EI30 30 391
M06QK E MR 450 70/70 -/KQQ M0 3600 107 EI30 30 395
M07QK E MR 450 95/95 -/KQQ M0 4800 132 EI30 30 402
M08QK E MR 450 120/120 -/KQQ M0 500o 1) 157 EI30 30 408
M21QK E MR 450 45/45 -/KQ M45 6) 2500 70 EI15/EI30 3) 35 268
M22QK E MR 450 70/70 -/KQ M45 3400 95 EI15/EI30 3) 35 273
M23QK E MR 450 95/95 -/KQ M45 4600 120 EI15/EI30 3) 35 279
M24QK E MR 450 120/120 -/KQ M45 5000 1) 145 EI15/EI30 3) 35 285
M25QK E MR 450 45/45 -/KQQ M45 6) 2600 82 EI15/EI30 3) 35 414
M26QK E MR 450 70/70 -/KQQ M45 3600 107 EI15/EI30 3) 35 418
M27QK E MR 450 95/95 -/KQQ M45 4800 132 EI15/EI30 3) 35 424
M28QK E MR 450 120/120 -/KQQ M45 5000 1) 157 EI15/EI30 3) 35 430
M41QK E MR 450 45/45 QK/KQ M0 6) 3600 94 EI30 35-40 460
M42QK E MR 450 70/70 QK/KQ M0 4800 119 EI30 40 464
M43QK E MR 450 95/95 QK/KQ M0 6900 144 EI30 44 470
M44QK E MR 450 120/120 QK/KQ M0 7000 1) 169 EI30 44 477
M45QK E MR 450 145/145 QK/KQ M0 7000 1) 194 EI30 44 489
M46QK E MR 450 160/160 QK/KQ M0 7000 1) 209 EI30 44 494
M53QK E MR 450 45/45 QK/KQ M45 6) 3600 94 EI30/EI60 3) 44 483
M54QK E MR 70/70 QK/KQ M45 4800 119 EI30/EI60 3) 48 487
M55QK E MR 450 95/95 QK/KQ M45 6900 144 EI30/EI60 3) 48 493
M56QK E MR 450 120/120 QK/KQ M45 7000 1) 169 EI30/EI60 3) 48 499
M57QK E MR 450 145/145 QK/KQ M45 7000 1) 194 EI30/EI60 3) 48 511
M58QK E MR 450 160/160 QK/KQ M45 7000 1) 209 EI30/EI60 3) 48 517
M65QK E MR 450 70/70 QK/KQ M70 4800 119 EI30/EI60 3) 48 496
M66QK E MR 450 95/95 QK/KQ M95 6900 144 EI30/EI60 3) 52 505
M67QK E MR 450 120/120 QK/KQ M95 7000 1) 169 EI30/EI60 3) 52 511
M68QK E MR 450 145/145 QK/KQ M95 7000 1) 194 EI30/EI60 3) 52 523
M69QK E MR 450 160/160 QK/KQ M95 7000 1) 209 EI30/EI60 3) 52 529
M77QK Z MR 450 120/70 QK/KQ M90 8) 3400 169 EI30/EI60 3) 52 553
M78QK Z MR 450 145/95 QK/KQ M90 8) 4600 194 EI30/EI60 3) 56 565
M79QK D MR 450 70/70 QK/KQ M140 9) 3400 min 204 EI30/EI60 3) 53 60 563
M80QK D MR 450 95/95 QK/KQ M190 10) 4600 min 254 EI30/EI60 3) 57 65 581
M81QK D MR 450 70/70 QQK/KQQ M140 9) 3600 min 229 EI90/EI120 3) 61 65 853
M82QK D MR 450 95/95 QQK/KQQ M190 10) 4800 min 279 EI90/EI120 3) 61 65 871

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer