System Förstärkningsregel s450 Solid Board/Plywood 12 mm

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
F01IK E F 450 45/45 -/KI M0 3000/3300 1) 70 EI15 25 216
F02IK E F 450 70/70 -/KI M0 4400/5500 1) 95 EI15 25 228
F03IK E F 450 95/95 -/KI M0 6000/7700 1) 120 EI15 25 243
F04IK E F 450 120/120 -/KI M0 8000 9) 145 EI15 25 254
F05IK E F 450 45/45 -/KII M0 3000/3300 1) 82 EI30 30 261
F06IK E F 450 70/70 -/KII M0 4400/5500 1) 107 EI30 30 273
F07IK E F 450 95/95 -/KII M0 6000/7700 1) 132 EI30 30 288
F08IK E F 450 120/120 -/KII M0 8000 9) 157 EI30 30 299
F21IK E F 450 45/45 -/KI M45 3000/3300 1) 70 EI15/EI30 3) 30 238
F22IK E F 450 70/70 -/KI M45 4400/5500 1) 95 EI15/EI30 3) 30 251
F23IK E F 450 95/95 -/KI M45 6000/7700 1) 120 EI15/EI30 3) 30 266
F24IK E F 450 120/120 -/KI M45 8000 9) 145 EI15/EI30 3) 30 277
F25IK E F 450 45/45 -/KII M45 3000/3300 1) 82 EI30/EI60 3) 35 283
F26IK E F 450 70/70 -/KII M45 4400/5500 1) 107 EI30/EI60 3) 35 296
F27IK E F 450 95/95 -/KII M45 6000/7700 1) 132 EI30/EI60 3) 35 310
F28IK E F 450 120/120 -/KII M45 8000 1) 157 EI30/EI60 3) 35 321
F41IK E F 450 45/45 IK/KI M0 3700 94 EI30 35 330
F42IK E F 450 70/70 IK/KI M0 6500 119 EI30 35 342
F43IK E F 450 95/95 IK/KI M0 8000 9) 144 EI30 35 357
F44IK E F 450 120/120 IK/KI M0 8000 9) 169 EI30 35 368
F45IK E F 450 145/145 IK/KI M0 8000 9) 194 EI30 35 381
F53IK E F 450 45/45 IK/KI M45 3700 94 EI30/EI60 3) 35 352
F54IK E F 450 70/70 IK/KI M45 6500 119 EI30/EI60 3) 35 364
F55IK E F 450 95/95 IK/KI M45 8000 9) 144 EI30/EI60 3) 35 379
F56IK E F 450 120/120 IK/KI M45 8000 9) 169 EI30/EI60 3) 40 390
F57IK E F 450 145/145 IK/KI M45 8000 9) 194 EI30/EI60 3) 40 403
F65IK E F 450 70/70 IK/KI M70 6500 119 EI30/EI60 3) 40 373
F66IK E F 450 95/95 IK/KI M95 8000 9) 144 EI30/EI60 3) 44 391
F67IK E F 450 120/120 IK/KI M95 8000 9) 169 EI30/EI60 3) 44 402
F68IK E F 450 145/145 IK/KI M95 8000 9) 194 EI30/EI60 3) 44 415
F75IK Z F 450 95/70 IK/KI M90 6) 4400 144 EI30/EI60 3) 48 479
F76IK Z F 450 120/95 IK/KI M90 6) 6000 169 EI30/EI60 3) 52 508
F77IK Z F 450 120/70 IK/KI M90 6) 4400 169 EI30/EI60 3) 52 481
F78IK Z F 450 145/95 IK/KI M90 6) 6000 194 EI30/EI60 3) 52 510
F79IK D F 450 70/70 IK/KI M140 7) 4400/5500 1) min 204 EI30/EI60 3) 53 56 519
F80IK D F 450 95/95 IK/KI M190 8) 6000/7700 1) min 254 EI30/EI60 3) 53 56 555
F81IK D F 450 70/70 IIK/KII M140 7) 4400/5500 1) min 229 EI90/EI120 3) 57 60 591
F82IK D F 450 95/95 IIK/KII M190 8) 6000/7700 1) min 279 EI90/EI120 3) 57 60 644

System Förstärkningsregel s450 Aquapanel Indoor/Plywood 12 mm

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
F01QK E F 450 45/45 -/KQ M0 3000/3300 1) 70 EI15 25 316
F02QK E F 450 70/70 -/KQ M0 4400/5500 1) 95 EI15 30 329
F03QK E F 450 95/95 -/KQ M0 6000/7700 1) 120 EI15 30 344
F04QK E F 450 120/120 -/KQ M0 8000 9) 145 EI15 30 355
F05QK E F 450 45/45 -/KQQ M0 3000/3300 1) 82 EI15 30 462
F06QK E F 450 70/70 -/KQQ M0 4400/5500 1) 107 EI15 30 474
F07QK E F 450 95/95 -/KQQ M0 6000/7700 1) 132 EI15 30 488
F08QK E F 450 120/120 -/KQQ M0 8000 1) 157 EI15 30 500
F21QK E F 450 45/45 -/KQ M45 3000/3300 1) 70 EI15/EI30 3) 30 339
F22QK E F 450 70/70 -/KQ M45 4400/5500 1) 95 EI15/EI30 3) 30 351
F23QK E F 450 95/95 -/KQ M45 6000/7700 120 EI15/EI30 3) 30 366
F24QK E F 450 120/120 -/KQ M45 8000 9) 145 EI15/EI30 3) 30 377
F25QK E F 450 45/45 -/KQQ M45 3000/3300 1) 82 EI15/EI30 3) 35 484
F26QK E F 450 70/70 -/KQQ M45 4400/5500 1) 107 EI15/EI30 3) 35 496
F27QK E F 450 95/95 -/KQQ M45 6000/7700 1) 132 EI15/EI30 3) 35 511
F28QK E F 450 120/120 -/KQQ M45 8000 9) 157 EI15/EI30 3) 35 522
F41QK E F 450 45/45 QK/KQ M0 3700 94 EI30 35 530
F42QK E F 450 70/70 QK/KQ M0 6500 119 EI30 35 543
F43QK E F 450 95/95 QK/KQ M0 8000 9) 144 EI30 35 558
F44QK E F 450 120/120 QK/KQ M0 8000 9) 169 EI30 35 568
F45QK E F 450 145/145 QK/KQ M0 8000 9) 194 EI30 35 582
F53QK E F 450 45/45 QK/KQ M45 3700 94 EI30/EI60 3) 35 553
F54QK E F 450 70/70 QK/KQ M45 6500 119 EI30/EI60 3) 35 565
F55QK E F 450 95/95 QK/KQ M45 8000 9) 144 EI30/EI60 3) 35 580
F56QK E F 450 120/120 QK/KQ M45 8000 9) 169 EI30/EI60 3) 40 591
F57QK E F 450 145/145 QK/KQ M45 8000 9) 194 EI30/EI60 3) 40 604
F65QK E F 450 70/70 QK/KQ M70 6500 119 EI30/EI60 3) 40 574
F66QK E F 450 95/95 QK/KQ M95 8000 9) 144 EI30/EI60 3) 44 592
F67QK E F 450 120/120 QK/KQ M95 8000 9) 169 EI30/EI60 3) 44 603
F68QK E F 450 145/145 QK/KQ M95 8000 9) 194 EI30/EI60 3) 44 616
F75QK Z F 450 95/70 QK/KQ M90 6) 4400 144 EI30/EI60 3) 48 683
F76QK Z F 450 120/95 QK/KQ M90 6) 6000 169 EI30/EI60 3) 52 709
F77QK Z F 450 120/70 QK/KQ M90 6) 4400 169 EI30/EI60 3) 52 617
F78QK Z F 450 145/95 QK/KQ M90 6) 6000 194 EI30/EI60 3) 52 711
F79QK D F 450 70/70 QK/KQ M140 7) 4400/5500 1) min 204 EI30/EI60 3) 53 56 720
F80QK D F 450 95/95 QK/KQ M190 8) 6000/7700 1) min 254 EI30/EI60 3) 53 56 756
F81QK D F 450 70/70 QQK/KQQ M140 7) 4400/5500 1) min 229 EI90/EI120 3) 57 60 1010
F82QK D F 450 95/95 QQK/KQQ M190 8) 6000/7700 1) min 279 EI90/EI120 3) 57 60 1046

System Förstärkningsregel s450 Classic Board/Plywood 12 mm

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
F01K E F 450 45/45 -/KA M0 3000/3300 1) 70 EI15 25 203
F02K E F 450 70/70 -/KA M0 4400/5500 1) 95 EI15 30 216
F03K E F 450 95/95 -/KA M0 6000/7700 1) 120 EI15 30 230
F04K E F 450 120/120 -/KA M0 8000 9) 145 EI15 30 241
F05K E F 450 45/45 -/KAA M0 3000/3300 1) 82 EI30 30 235
F06K E F 450 70/70 -/KAA M0 4400/5500 1) 107 EI30 30 247
F07K E F 450 95/95 -/KAA M0 6000/7700 1) 132 EI30 30 265
F08K E F 450 120/120 -/KAA M0 8000 9) 157 EI30 30 273
F21K E F 450 45/45 -/KA M45 3000/3300 1) 70 EI15/EI30 3) 30 225
F22K E F 450 70/70 -/KA M45 4400/5500 1) 95 EI15/EI30 3) 30 238
F23K E F 450 95/95 -/KA M45 6000/7700 1) 120 EI15/EI30 3) 30 253
F24K E F 450 120/120 -/KA M45 8000 9) 145 EI15/EI30 3) 30 264
F25K E F 450 45/45 -/KAA M45 3000/3300 1) 82 EI30/EI60 3) 35 257
F26K E F 450 70/70 -/KAA M45 4400/5500 1) 107 EI30/EI60 3) 35 270
F27K E F 450 95/95 -/KAA M45 6000/7700 1) 132 EI30/EI60 3) 35 285
F28K E F 450 120/120 -/KAA M45 8000 9) 157 EI30/EI60 3) 35 296
F41K E F 450 45/45 AK/KA M0 3700 94 EI30 35 304
F42K E F 450 70/70 AK/KA M0 6500 119 EI30 35 316
F43K E F 450 95/95 AK/KA M0 8000 9) 144 EI30 35 331
F44K E F 450 120/120 AK/KA M0 8000 9) 169 EI30 35 342
F45K E F 450 145/145 AK/KA M0 8000 9) 194 EI30 35 355
F53K E F 450 45/45 AK/KA M45 3700 94 EI30/EI60 3) 35 326
F54K E F 450 70/70 AK/KA M45 6500 119 EI30/EI60 3) 35 339
F55K E F 450 95/95 AK/KA M45 8000 9) 144 EI30/EI60 3) 35 347
F56K E F 450 120/120 AK/KA M45 8000 9) 169 EI30/EI60 3) 40 365
F57K E F 450 145/145 AK/KA M45 8000 9) 194 EI30/EI60 3) 40 373
F65K E F 450 70/70 AK/KA M70 6500 119 EI30/EI60 3) 40 348
F66K E F 450 95/95 AK/KA M95 8000 9) 144 EI30/EI60 3) 40 366
F67K E F 450 120/120 AK/KA M95 8000 9) 169 EI30/EI60 3) 40 377
F68K E F 450 145/145 AK/KA M95 8000 9) 194 EI30/EI60 3) 40 390
F75K Z F 450 95/70 AK/KA M90 6) 4400 144 EI30/EI60 3) 48 467
F76K Z F 450 120/95 AK/KA M90 6) 6000 169 EI30/EI60 3) 52 492
F77K Z F 450 120/70 AK/KA M90 6) 4400 169 EI30/EI60 3) 52 469
F78K Z F 450 145/95 AK/KA M90 3) 6000 194 EI30/EI60 3) 52 495
F79K D F 450 70/70 AK/KA M140 7) 4400/5500 1) min 204 EI30/EI60 3) 53 56 494
F80K D F 450 95/95 AK/KA M190 8) 6000/7700 1) min 254 EI30/EI60 3) 53 56 529
F81K D F 450 70/70 AAK/KAA M140 7) 4400/5500 1) min 229 EI60/EI90 3) 57 60 558
F82K D F 450 95/95 AAK/KAA M190 8) 6000/7700 1) min 279 EI60/EI90 3) 57 60 593

System Förstärkningsregel s450 Secura Board/Plywood 12 mm

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
F01FK E F 450 45/45 -/KF M0 3000/3300 1) 73 EI30 25 224
F02FK E F 450 70/70 -/KF M0 4400/5500 1) 98 EI30 30 237
F03FK E F 450 95/95 -/KF M0 6000/7700 1) 123 EI30 30 252
F04FK E F 450 120/120 -/KF M0 8000 9) 148 EI30 30 263
F05FK E F 450 45/45 -/KFF M0 3000/3300 1) 88 EI60 30 277
F06FK E F 450 70/70 -/KFF M0 4400/5500 1) 113 EI60 30 290
F07FK E F 450 95/95 -/KFF M0 6000/7700 1) 138 EI60 30 304
F08FK E F 450 120/120 -/KFF M0 8000 9) 163 EI60 30 316
F21FK E F 450 45/45 -/KF M45 3000/3300 1) 73 EI30 30 247
F22FK E F 450 70/70 -/KF M45 4400/5500 1) 98 EI30 30 259
F23FK E F 450 95/95 -/KF M45 6000/7700 1) 123 EI30 30 274
F24FK E F 450 120/120 -/KF M45 8000 9) 148 EI30 30 285
F25FK E F 450 45/45 -/KFF M45 3000/3300 1) 88 EI60 35 300
F26FK E F 450 70/70 -/KFF M45 4400/5500 1) 113 EI60 35 312
F27FK E F 450 95/95 -/KFF M45 6000/7700 1) 138 EI60 35 327
F28FK E F 450 120/120 -/KFF M45 8000 9) 163 EI60 35 338
F41FK E F 450 45/45 FK/KF M0 3700 100 EI60 35 346
F42FK E F 450 70/70 FK/KF M0 6500 125 EI60 35 359
F43FK E F 450 95/95 FK/KF M0 8000 9) 150 EI60 35 373
F44FK E F 450 120/120 FK/KF M0 8000 9) 175 EI60 35 384
F45FK E F 450 145/145 FK/KF M0 8000 9) 200 EI60 35 398
F53FK E F 450 45/45 FK/KF M45 3700 100 EI60/EI90 3) 35 369
F54FK E F 450 70/70 FK/KF M45 6500 125 EI60/EI90 3) 35 381
F55FK E F 450 95/95 FK/KF M45 8000 9) 150 EI60/EI90 3) 35 396
F56FK E F 450 120/120 FK/KF M45 8000 9) 175 EI60/EI90 3) 40 407
F57FK E F 450 145/145 FK/KF M45 8000 9) 200 EI60/EI90 3) 40 420
F65FK E F 450 70/70 FK/KF M70 6500 125 EI60/EI90 3) 40 390
F66FK E F 450 95/95 FK/KF M95 8000 9) 150 EI60/EI90 3) 40 408
F67FK E F 450 120/120 FK/KF M95 8000 9) 175 EI60/EI90 3) 40 419
F68FK E F 450 145/145 FK/KF M95 8000 9) 200 EI60/EI90 3) 40 432
F75FK Z F 450 95/70 FK/KF M90 6) 4400 150 EI60/EI90 3) 48 510
F76FK Z F 450 120/95 FK/KF M90 6) 6000 175 EI60/EI90 3) 52 535
F77FK Z F 450 120/70 FK/KF M90 6) 4400 175 EI60/EI90 3) 52 511
F78FK Z F 450 145/95 FK/KF M90 6) 6000 200 EI60/EI90 3) 52 538
F79FK D F 450 70/70 FK/KF M140 7) 4400/5500 1) min 210 EI60/EI90 3) 53 56 536
F80FK D F 450 95/95 FK/KF M190 8) 6000/7700 1) min 260 EI60/EI90 3) 53 56 572
F81FK D F 450 70/70 FFK/KFF M140 7) 4400/5500 1) min 241 EI120 57 60 642
F82FK D F 450 95/95 FFK/KFF M190 8) 6000/7700 1) min 291 EI120 57 60 677

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer