Väggar med träbaserade skivor

Byggsystem

Väggar som ska tåla mycket infästningar, ofta av okänd karaktär, kan ibland behöva utföras med en träbaserad skiva som inre skivlag. I dessa sammanhang rekommenderas i första hand Plywood, se rekommendationer nedan.

Plywood är mycket enkelt att göra infästningar i. Inga särskilda infästningsmaterial krävs. Detta kan vara en stor fördel i föränderliga miljöer eller i bostäder där brukaren förväntar sig att kunna göra infästningar med enkla medel och stor placeringsfrihet.

Det är dock viktigt att man som byggherre eller projektör beaktar att väggens ljud- och brandprestanda kan påverkas negativt vid utbyte av gips mot trä. Dessutom ökar användning av plywood som inre skivlag risken för fuktbetingade rörelser i konstruktionen vilket kan resultera i sprickbildning i ytskikten, se vidare nedan.

Knauf Danogips rekommendationer gällande träbaserad skiva i gipsväggar:

För att uppnå en god kvalitet rekommenderas att man i första hand fäller in Plywood mellan reglarna med KB12 kortlingsbeslag och inte utanpå som inre skivlag. På detta vis kompletterar man gipsskivans alla fördelar med trä som underlag för infästning. Trä är ett mycket draghållfast material med helt andra fuktrörelser än gips och bör därför inte förankras i stommen.

Önskas ändå utbyte till plywood som inre skivlag är det mycket viktig att skivan är helt acklimatiserad till fuktkvot angiven av leverantör samt att leverantörens anvisningar i övrigt följs.

vaggar_med_plywood

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer