Träregel s600 Secura Board

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
T601F E T600 45/45 - /FF M0 2500 76 Avskiljande: EI60 8) 25-30 124
T602F E T600 70/70 - /FF M0 3000 101 Avskiljande: EI60 8) 25-30 132
T603F E T600 95/95 - /FF M0 4000 126 Avskiljande: EI60 8) 25-30 139
T609F E T600 45/45 F/F M0 2500 76 Avskiljande: EI60 30 124
T610F E T600 70/70 F/F M0 3300 101 30 132
T611F E T600 95/95 F/F M0 4000 126 30 139
T629F E T600 45/45 F/F M45 2500 76 Avskiljande: EI60 35 146
T630F E T600 70/70 F/F M45 3300 101 35 154
T631F E T600 95/95 F/F M45 4000 126 35 161
T641F E T600 45/45 FF/FF M0 3000 107 Avskiljande: EI120 35 230
T642F E T600 70/70 FF/FF M0 4000 132 35 238
T643F E T600 95/95 FF/FF M0 4000 157 40 245
T644F E T600 120/120 FF/FF M0 4500 182 40 248
T644F E T600 120/120 FF/FF M0 4500 182 40 248
T645F E T600 145/145 FF/FF M0 4500 207 40 257
T653F E T600 45/45 FF/FF M45 3000 107 Avskiljande: EI120 40 252
T654F E T600 70/70 FF/FF M45 4000 132 40-44 260
T655F E T600 95/95 FF/FF M45 4000 157 44 269
T656F E T600 120/120 FF/FF M45 4500 182 44 270
T657F E T600 145/145 FF/FF M45 4500 207 44 279

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer