Träregel s450 Secura Board

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
T01F E T450 45/45 - /FF M0 2500 76 Avskiljande: EI60 8) 25-30 128
T02F E T450 70/70 - /FF M0 3300 101 Avskiljande: EI60 8) 25-30 138
T03F E T450 95/95 - /FF M0 4000 126 Avskiljande: EI60 8) 25-30 146
T09F E T450 45/45 F/F M0 2700 76 Avskiljande: EI60 25-30 128
T10F E T450 70/70 F/F M0 3600 101 30 138
T11F E T450 95/95 F/F M0 4000 126 30 146
T29F E T450 45/45 F/F M45 2700 76 Avskiljande: EI60 30 151
T30F E T450 70/70 F/F M45 3600 101 30 160
T31F E T450 95/95 F/F M45 4000 126 35 169
T41F E T450 45/45 FF/FF M0 3200 107 Avskiljande: EI120 35 234
T42F E T450 70/70 FF/FF M0 4000 132 35 244
T43F E T450 95/95 FF/FF M0 4000 157 35 252
T44F E T450 120/120 FF/FF M0 4500 182 35 256
T45F E T450 145/145 FF/FF M0 4500 207 35 267
T53F E T450 45/45 FF/FF M45 3200 107 Avskiljande: EI120 35 257
T54F E T450 70/70 FF/FF M45 4000 132 35 267
T55F E T450 95/95 FF/FF M45 4000 157 35 275
T56F E T450 120/120 FF/FF M45 4500 182 40 278
T57F E T450 145/145 FF/FF M45 4500 207 40 289

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer