Träregel s600 Classic Board

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
T601 E T600 45/45 - /AA M0 2500 70 Avskiljande: EI30 8) 25-30 82
T602 E T600 70/70 - /AA M0 3000 95 Avskiljande: EI30 8) 25-30 90
T602 E T600 70/70 - /AA M0 3000 95 Avskiljande: EI30 8) 25-30 90
T603 E T600 95/95 - /AA M0 4000 120 Avskiljande: EI30 8) 25-30 97
T603 E T600 95/95 - /AA M0 4000 120 Avskiljande: EI30 8) 25-30 97
T605 E T600 45/45 - /AAA M0 2500 83 Avskiljande: EI60 8) 30 114
T606 E T600 70/70 - /AAA M0 3000 108 Avskiljande: EI60 8) 30 122
T607 E T600 95/95 - /AAA M0 4000 133 Avskiljande: EI60 8) 30 129
T609 E T600 45/45 A/A M0 2500 70 Avskiljande: EI30 25-30 82
T610 E T600 70/70 A/A M0 3300 95 30 90
T611 E T600 95/95 A/A M0 4000 120 30 97
T629 E T600 45/45 A/A M45 2500 70 Avskiljande: EI30 35 104
T630 E T600 70/70 A/A M45 3300 95 35 112
T631 E T600 95/95 A/A M45 4000 120 35 119
T641 E T600 45/45 AA/AA M0 3000 95 Avskiljande: EI60 35 146
T642 E T600 70/70 AA/AA M0 4000 120 35 154
T643 E T600 95/95 AA/AA M0 4000 145 35-40 161
T644 E T600 120/120 AA/AA M0 4500 170 40 164
T645 E T600 145/145 AA/AA M0 4500 195 40 173
T653 E T600 45/45 AA/AA M45 3000 95 Avskiljande: EI60 35-40 168
T654 E T600 70/70 AA/AA M45 4000 120 40 176
T655 E T600 95/95 AA/AA M45 4000 145 44 183
T656 E T600 120/120 AA/AA M45 4500 170 44 186
T657 E T600 145/145 AA/AA M45 4500 195 44 195
T675 Z T600 95/70 AA/AA M45 3000 145 Avskiljande: EI60 48 196
T676 Z T600 120/70 AA/AA M45 3000 170 Avskiljande: EI60 48 197
T679 D T600 70/70 AA/AA M140 6) 3000 min 205 53 56 242
T680 D T600 95/95 AA/AA M190 7) 4000 min 255 53 56 262
T681 D T600 70/70 AAA/AAA M140 6) 3000 min 230 57 1) 60 306
T682 D T600 95/95 AAA/AAA M190 7) 4000 min 280 57 1) 60 326

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer