Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tors kl 08.00-16.00
Fredag kl 08.00-12.00
Lungstängt kl 12.00-12.30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

Träregel s450 Classic Board

VäggsnittVäggnrBeteckningMax höjd(mm)Alt max höjd(mm)Anm alt max höjdTjocklek(mm)BrandklassR'w+C50-3150(dB)R'w(dB)Alt R'w(dB)Anm R'wIndex
T01E T450 45/45 - /AA M0250070Avskiljande: EI30 8)25-3086
T01E T450 45/45 - /AA M0250070Avskiljande: EI30 8)25-3086
T02E T450 70/70 - /AA M0330095Avskiljande: EI30 8)25-3096
T02E T450 70/70 - /AA M0330095Avskiljande: EI30 8)25-3096
T03E T450 95/95 - /AA M04000120Avskiljande: EI30 8)25-30104
T03E T450 95/95 - /AA M04000120Avskiljande: EI30 8)25-30104
T05E T450 45/45 - /AAA M0250083Avskiljande: EI60 8)25-30118
T05E T450 45/45 - /AAA M0250083Avskiljande: EI60 8)25-30118
T06E T450 70/70 - /AAA M03300108Avskiljande: EI60 8)25-30128
T06E T450 70/70 - /AAA M03300108Avskiljande: EI60 8)25-30128
T07E T450 95/95 - /AAA M04000133Askiljande: EI60 8)25-30136
T07E T450 95/95 - /AAA M04000133Askiljande: EI60 8)25-30136
T09E T450 45/45 A/A M0270070Avskiljande: EI3025-3086
T09E T450 45/45 A/A M0270070Avskiljande: EI3025-3086
T10E T450 70/70 A/A M03600953096
T10E T450 70/70 A/A M03600953096
T11E T450 95/95 A/A M0400012030104
T11E T450 95/95 A/A M0400012030104
T29E T450 45/45 A/A M45270070Avskiljande: EI3025-30109
T29E T450 45/45 A/A M45270070Avskiljande: EI3025-30109
T30E T450 70/70 A/A M4536009530118
T30E T450 70/70 A/A M4536009530118
T31E T450 95/95 A/A M45400012035127
T31E T450 95/95 A/A M45400012035127
T41E T450 45/45 AA/AA M0320095Avskiljande: EI6030-35150
T41E T450 45/45 AA/AA M0320095Avskiljande: EI6030-35150
T42E T450 70/70 AA/AA M0400012035160
T42E T450 70/70 AA/AA M0400012035160
T43E T450 95/95 AA/AA M0400014535168
T43E T450 95/95 AA/AA M0400014535168
T44E T450 120/120 AA/AA M0450017035172
T44E T450 120/120 AA/AA M0450017035172
T45E T450 145/145 AA/AA M0450019535183
T45E T450 145/145 AA/AA M0450019535183
T53E T450 45/45 AA/AA M45320095Avskiljande: EI6035173
T53E T450 45/45 AA/AA M45320095Avskiljande: EI6035173
T54E T450 70/70 AA/AA M45400012035182
T54E T450 70/70 AA/AA M45400012035182
T55E T450 95/95 AA/AA M45400014535191
T55E T450 95/95 AA/AA M45400014535191
T56E T450 120/120 AA/AA M45450017040194
T56E T450 120/120 AA/AA M45450017040194
T57E T450 145/145 AA/AA M45450019540205
T57E T450 145/145 AA/AA M45450019540205
T75Z T450 95/70 AA/AA M453300145Avskiljande: EI6048209
T75Z T450 95/70 AA/AA M453300145Avskiljande: EI6048209
T76Z T450 120/70 AA/AA M453300170Avskiljande: EI6048210
T76Z T450 120/70 AA/AA M453300170Avskiljande: EI6048210
T79D T450 70/70 AA/AA M1406)3300min 2055356254
T79D T450 70/70 AA/AA M1406)3300min 2055356254
T80D T450 95/95 AA/AA M1907)4000min 2555356277
T80D T450 95/95 AA/AA M1907)4000min 2555356277
T81D T450 70/70 AAA/AAA M1406)3300min 23057 1)60318
T81D T450 70/70 AAA/AAA M1406)3300min 23057 1)60318
T82D T450 95/95 AAA/AAA M1907)4000min 28057 1)60341
T82D T450 95/95 AAA/AAA M1907)4000min 28057 1)60341

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån vårt utböjningskrav på L/300 på väggens halva höjd vid en transversal last på 0,5 kN/m1. Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. Vissa antaganden har gjorts.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000°C.
6) Avser bostäder
7) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev fogmassa)
8) M90 = 2 x 45 mm
9) M140 = 2 x 70 mm
10) M190 = 2 x 95 mm