Träregel s450 Classic Board

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
T01 E T450 45/45 - /AA M0 2500 70 Avskiljande: EI30 8) 25-30 86
T01 E T450 45/45 - /AA M0 2500 70 Avskiljande: EI30 8) 25-30 86
T02 E T450 70/70 - /AA M0 3300 95 Avskiljande: EI30 8) 25-30 96
T02 E T450 70/70 - /AA M0 3300 95 Avskiljande: EI30 8) 25-30 96
T03 E T450 95/95 - /AA M0 4000 120 Avskiljande: EI30 8) 25-30 104
T03 E T450 95/95 - /AA M0 4000 120 Avskiljande: EI30 8) 25-30 104
T05 E T450 45/45 - /AAA M0 2500 83 Avskiljande: EI60 8) 25-30 118
T05 E T450 45/45 - /AAA M0 2500 83 Avskiljande: EI60 8) 25-30 118
T06 E T450 70/70 - /AAA M0 3300 108 Avskiljande: EI60 8) 25-30 128
T06 E T450 70/70 - /AAA M0 3300 108 Avskiljande: EI60 8) 25-30 128
T07 E T450 95/95 - /AAA M0 4000 133 Askiljande: EI60 8) 25-30 136
T07 E T450 95/95 - /AAA M0 4000 133 Askiljande: EI60 8) 25-30 136
T09 E T450 45/45 A/A M0 2700 70 Avskiljande: EI30 25-30 86
T09 E T450 45/45 A/A M0 2700 70 Avskiljande: EI30 25-30 86
T10 E T450 70/70 A/A M0 3600 95 30 96
T10 E T450 70/70 A/A M0 3600 95 30 96
T11 E T450 95/95 A/A M0 4000 120 30 104
T11 E T450 95/95 A/A M0 4000 120 30 104
T29 E T450 45/45 A/A M45 2700 70 Avskiljande: EI30 25-30 109
T29 E T450 45/45 A/A M45 2700 70 Avskiljande: EI30 25-30 109
T30 E T450 70/70 A/A M45 3600 95 30 118
T30 E T450 70/70 A/A M45 3600 95 30 118
T31 E T450 95/95 A/A M45 4000 120 35 127
T31 E T450 95/95 A/A M45 4000 120 35 127
T41 E T450 45/45 AA/AA M0 3200 95 Avskiljande: EI60 30-35 150
T41 E T450 45/45 AA/AA M0 3200 95 Avskiljande: EI60 30-35 150
T42 E T450 70/70 AA/AA M0 4000 120 35 160
T42 E T450 70/70 AA/AA M0 4000 120 35 160
T43 E T450 95/95 AA/AA M0 4000 145 35 168
T43 E T450 95/95 AA/AA M0 4000 145 35 168
T44 E T450 120/120 AA/AA M0 4500 170 35 172
T44 E T450 120/120 AA/AA M0 4500 170 35 172
T45 E T450 145/145 AA/AA M0 4500 195 35 183
T45 E T450 145/145 AA/AA M0 4500 195 35 183
T53 E T450 45/45 AA/AA M45 3200 95 Avskiljande: EI60 35 173
T53 E T450 45/45 AA/AA M45 3200 95 Avskiljande: EI60 35 173
T54 E T450 70/70 AA/AA M45 4000 120 35 182
T54 E T450 70/70 AA/AA M45 4000 120 35 182
T55 E T450 95/95 AA/AA M45 4000 145 35 191
T55 E T450 95/95 AA/AA M45 4000 145 35 191
T56 E T450 120/120 AA/AA M45 4500 170 40 194
T56 E T450 120/120 AA/AA M45 4500 170 40 194
T57 E T450 145/145 AA/AA M45 4500 195 40 205
T57 E T450 145/145 AA/AA M45 4500 195 40 205
T75 Z T450 95/70 AA/AA M45 3300 145 Avskiljande: EI60 48 209
T75 Z T450 95/70 AA/AA M45 3300 145 Avskiljande: EI60 48 209
T76 Z T450 120/70 AA/AA M45 3300 170 Avskiljande: EI60 48 210
T76 Z T450 120/70 AA/AA M45 3300 170 Avskiljande: EI60 48 210
T79 D T450 70/70 AA/AA M140 6) 3300 min 205 53 56 254
T79 D T450 70/70 AA/AA M140 6) 3300 min 205 53 56 254
T80 D T450 95/95 AA/AA M190 7) 4000 min 255 53 56 277
T80 D T450 95/95 AA/AA M190 7) 4000 min 255 53 56 277
T81 D T450 70/70 AAA/AAA M140 6) 3300 min 230 57 1) 60 318
T81 D T450 70/70 AAA/AAA M140 6) 3300 min 230 57 1) 60 318
T82 D T450 95/95 AAA/AAA M190 7) 4000 min 280 57 1) 60 341
T82 D T450 95/95 AAA/AAA M190 7) 4000 min 280 57 1) 60 341

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer