Träregel s600 Aquapanel Indoor/Classic Board

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
T601Q E T 600 45/45 -/QQ M0 2500 70 EI30 8) 25-30 308
T602Q E T 600 70/70 -/QQ M0 3000 95 EI30 8) 25-30 316
T603Q E T 600 95/95 -/QQ M0 4000 120 EI30 8) 25-30 323
T605FbQ E T 600 45/45 -/25FbQ M0 2500 83 EI60 8) 30 346
T606FbQ E T 600 70/70 -/25FbQ M0 3000 108 EI60 8) 30 353
T607FbQ E T 600 95/95 -/25FbQ M0 4000 133 EI60 8) 30 360
T609QA E T 600 45/45 Q/A M0 2500 70 EI30 30 190
T610QA E T 600 70/70 Q/A M0 3300 95 EI30 30 203
T611QA E T 600 95/95 Q/A M0 4000 120 EI30 30 210
T629QA E T 600 45/45 Q/A M45 2500 70 EI30 35 217
T630QA E T 600 70/70 Q/A M45 3300 95 EI30 35 234
T631QA E T 600 95/95 Q/A M45 4000 120 EI30 35 241
T641QA E T 600 45/45 QQ/AA M0 3000 95 EI60 35 372
T642QA E T 600 70/70 QQ/AA M0 4000 120 EI60 35 380
T643QA E T 600 95/95 QQ/AA M0 4000 145 EI60 40 387
T644QA E T 600 120/120 QQ/AA M0 4500 170 EI60 40 390
T645QA E T 600 145/145 QQ/AA M0 4500 195 EI60 40 399
T653QA E T 600 45/45 QQ/AA M45 3000 95 EI60/EI90 3) 40 395
T654QA E T 600 70/70 QQ/AA M70 4000 120 EI60/EI90 3) 40-44 402
T655QA E T 600 95/95 QQ/AA M70 4000 145 EI60/EI90 3) 44 409
T656QA E T 600 120/120 QQ/AA M70 4500 170 EI60/EI90 3) 44 412
T657QA E T 600 145/145 QQ/AA M70 4500 195 EI60/EI90 3) 44 421
T675QA Z T 600 95/70 QQ/AA M90 10) 3000 145 EI60/EI90 3) 52 422
T676QA Z T 600 120/95 QQ/AA M90 10) 4000 170 EI60/EI90 3) 52 438
T679QA D T 600 70/70 QQ/AA M140 6) 3000 min 205 EI60/EI90 3) 57 60 468
T680QA D T 600 95/95 QQ/AA M190 7) 4000 min 255 EI60/EI90 3) 57 60 488
T681QA D T 600 70/70 QQQ/AAA M140 6) 3000 min 230 EI90/EI120 3) 61 65 645
T682QA D T 600 95/95 QQQ/AAA M190 7) 4000 min 280 EI90/EI120 3) 61 65 665

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer