Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tors kl 08.00-16.00
Fredag kl 08.00-12.00
Lungstängt kl 12.00-12.30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

Träregel s450 Aquapanel Indoor/Classic Board

VäggsnittVäggnrBeteckningMax höjd(mm)Alt max höjd(mm)Anm alt max höjdTjocklek(mm)BrandklassR'w+C50-3150(dB)R'w(dB)Alt R'w(dB)Anm R'wIndex
T01QE T 450 45/45 -/QQ M0250070EI30 8)25-30312
T02QE T 450 70/70 -/QQ M0330095EI30 8)25-30322
T03QE T 450 95/95 -/QQ M04000120EI30 8)25-30330
T05FbQE T 450 45/45 -/25FbQ M0250083EI60 8)30350
T06FbQE T 450 70/70 -/25FbQ M03300108EI60 8)30360
T07FbQE T 450 95/95 -/25FbQ M04000133EI60 8)30368
T09QAE T 450 45/45 Q/A M0270070EI3025-30199
T10QAE T 450 70/70 Q/A M0360095EI3030209
T11QAE T 450 95/95 Q/A M04000120EI3030217
T29QAE T 450 45/45 Q/A M45270070EI3030222
T30QAE T 450 70/70 Q/A M45360095EI3030232
T31QAE T 450 95/95 Q/A M454000120EI3035240
T41QAE T 450 45/45 QQ/AA M0320095EI6035376
T42QAE T 450 70/70 QQ/AA M04000120EI6035386
T43QAE T 450 95/95 QQ/AA M04000145EI6035394
T44QAE T 450 120/120 QQ/AA M04500170EI6035398
T45QAE T 450 145/145 QQ/AA M04500195EI6035409
T53QAE T 450 45/45 QQ/AA M45320095EI60/EI90 3)35399
T54QAE T 450 70/70 QQ/AA M704000120EI60/EI90 3)35408
T55QAE T 450 95/95 QQ/AA M704000145EI60/EI90 3)35417
T56QAE T 450 120/120 QQ/AA M704500170EI60/EI90 3)40420
T57QAE T 450 145/145 QQ/AA M704500195EI60/EI90 3)40432
T75QAZ T 450 95/70 QQ/AA M9010)3300145EI60/EI90 3)52435
T76QAZ T 450 120/95 QQ/AA M9010)4000170EI60/EI90 3)52448
T79QAD T 450 70/70 QQ/AA M1406)3300min 205EI60/EI90 3)5760480
T80QAD T 450 95/95 QQ/AA M1907)4000min 255EI60/EI90 3)5760503
T81QAD T 450 70/70 QQQ/AAA M1406)3300min 230EI90/EI120 3)6165657
T82QAD T 450 95/95 QQQ/AAA M1907)4000min 280EI90/E120 3)6165680

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån vårt utböjningskrav på L/300 på väggens halva höjd vid en transversal last på 0,5 kN/m1. Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. Vissa antaganden har gjorts.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000°C.
6) Avser bostäder
7) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev fogmassa)
8) M90 = 2 x 45 mm
9) M140 = 2 x 70 mm
10) M190 = 2 x 95 mm