Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tors kl 08.00-16.00
Fredag kl 08.00-12.00
Lungstängt kl 12.00-12.30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

Träregelstomme

Byggsystem

Det kan ibland vara praktiskt att använda träreglar i innerväggar. Exempel på användningsområden är i bärande konstruktioner, karmomfattningar för dörrar (även tyngre) samt mer allmänt i privatbostäder då trä är enkelt att bearbeta och montera med vanliga verktyg.
Träreglar i kombination med stålprofiler

Träreglar finns i ett stort antal standarddimensioner och standardlängder. Mot golv och tak används syll och kantreglar i trä eller stålprofiler typ SK*. Vid ljudklassade väggar ≥ 35 dB behöver syll och kantreglar kompletteras med PD eller GT. Alternativt används stålprofiler SKP* eller SKT*.

 

Att beakta vid val av träregelstomme

Trä är ett organiskt material och därmed fukt- och rörelsekänsligt. Vid högre väggar kan som följd av detta ibland också vridning av reglarna vara ett problem. Detta sätter den praktiska maximala höjden för väggarna snarare än stabiliteten.

Vidare rekommenderar Knauf Danogips restriktiv användning av träregelstomme i våtutrymmen och att helt undvika träregelstomme i väggar mellan två våtutrymmen då innesluten fukt mellan tätskikten kan orsaka mikrobiell påväxt i konstruktionen. Dessutom har träreglar sämre ljudegenskaper än stålreglar och resulterar sålunda i de flesta fall i tjockare och mer omfattande väggkonstruktioner.

Slutligen är det också viktigt att träreglarna är erforderligt nedtorkade, rikthyvlade och raka. Träregel under skarv mellan skivor ska vara minst 45 mm bred.

Träreglar fungerar utmärkt ihop med Knauf Danogips Limsystem, vilket också innebär stora ergonomivinster samt snabbare montage för montören.

*) Skenor i stål kan användas med träreglar när väggen inte är bärande.

traregelstomme