Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tors kl 08.00-16.00
Fredag kl 08.00-12.00
Lungstängt kl 12.00-12.30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

System Standardregel s450 Classic Board

VäggsnittVäggnrBeteckningMax höjd(mm)Alt max höjd(mm)Anm alt max höjdTjocklek(mm)BrandklassR'w+C50-3150(dB)R'w(dB)Alt R'w(dB)Anm R'wIndex
S01E SR 450 45/45 -/AA M0240070EI3030
S02E SR 450 70/70 -/AA M0360095EI3030
S03E SR 450 95/95 -/AA M04800120EI3030
S04E SR 450 45/45 -/AA M45240070EI3035
S05E SR 450 70/70 -/AA M45360095EI3035
S06E SR 450 95/95 -/AA M454800120EI3035
S07E SR 450 45/45 A/A M0260070EI3030
S08E SR 450 70/70 A/A M0440095EI3030
S09E SR 450 95/95 A/A M06000120EI3030
S10E SR 450 120/120 A/A M06200145EI3030
S14E SR 450 45/45 A/A M45260070EI3035
S15E SR 450 70/70 A/A M45440095EI3035
S16E SR 450 95/95 A/A M456000120EI3035
S17E SR 450 120/120 A/A M456200145EI3035
S21E SR 450 45/45 AA/AA M0300095EI6035
S22E SR 450 70/70 AA/AA M04700120EI6035
S23E SR 450 95/95 AA/AA M06800145EI6040
S24E SR 450 120/120 AA/AA M07000170EI6040
S25E SR 450 160/160 AA/AA M07000210EI6040
S29E SR 450 45/45 AA/AA M45300095EI6040
S30E SR 450 70/70 AA/AA M454700120EI6040
S31E SR 450 95/95 AA/AA M456800145EI6044
S32E SR 450 120/120 AA/AA M457000170EI604144
S33E SR 450 160/160 AA/AA M457000210EI604144
S40Z SR 450 95/70 AA/AA M453600145EI604148
S41Z SR 450 120/95 AA/AA M454800170EI604552
S42Z SR 450 95/70 AA/AA M903600145EI604552
S43Z SR 450 120/95 AA/AA M1204800170EI604952
S44D SR 450 70/70 AA/AA M1407)3600205EI605356
S45D SR 450 95/95 AA/AA M1908)4800255EI605356
S46D SR 450 120/120 AA/AA M2405200305EI605356
S47D SR 450 70/70 AAA/AAA M1407)?3800230EI905760
S48D SR 450 95/95 AAA/AAA M1908)4800280EI906165
S49?D SR 450 120/120 AAA/AAA M2405200?330?EI906165?

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån vårt utböjningskrav på L/300 på väggens halva höjd vid en transversal last på 0,5 kN/m1. Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. Vissa antaganden har gjorts.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000°C.
6) Avser bostäder
7) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev fogmassa)
8) M90 = 2 x 45 mm
9) M140 = 2 x 70 mm
10) M190 = 2 x 95 mm