System Standardregel s450 Classic Board

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
S01 E SR 450 45/45 -/AA M0 2400 70 EI30 30
S02 E SR 450 70/70 -/AA M0 3600 95 EI30 30
S03 E SR 450 95/95 -/AA M0 4800 120 EI30 30
S04 E SR 450 45/45 -/AA M45 2400 70 EI30 35
S05 E SR 450 70/70 -/AA M45 3600 95 EI30 35
S06 E SR 450 95/95 -/AA M45 4800 120 EI30 35
S07 E SR 450 45/45 A/A M0 2600 70 EI30 30
S08 E SR 450 70/70 A/A M0 4400 95 EI30 30
S09 E SR 450 95/95 A/A M0 6000 120 EI30 30
S10 E SR 450 120/120 A/A M0 6200 145 EI30 30
S14 E SR 450 45/45 A/A M45 2600 70 EI30 35
S15 E SR 450 70/70 A/A M45 4400 95 EI30 35
S16 E SR 450 95/95 A/A M45 6000 120 EI30 35
S17 E SR 450 120/120 A/A M45 6200 145 EI30 35
S21 E SR 450 45/45 AA/AA M0 3000 95 EI60 35
S22 E SR 450 70/70 AA/AA M0 4700 120 EI60 35
S23 E SR 450 95/95 AA/AA M0 6800 145 EI60 40
S24 E SR 450 120/120 AA/AA M0 7000 170 EI60 40
S25 E SR 450 160/160 AA/AA M0 7000 210 EI60 40
S29 E SR 450 45/45 AA/AA M45 3000 95 EI60 40
S30 E SR 450 70/70 AA/AA M45 4700 120 EI60 40
S31 E SR 450 95/95 AA/AA M45 6800 145 EI60 44
S32 E SR 450 120/120 AA/AA M45 7000 170 EI60 41 44
S33 E SR 450 160/160 AA/AA M45 7000 210 EI60 41 44
S40 Z SR 450 95/70 AA/AA M45 3600 145 EI60 41 48
S41 Z SR 450 120/95 AA/AA M45 4800 170 EI60 45 52
S42 Z SR 450 95/70 AA/AA M90 3600 145 EI60 45 52
S43 Z SR 450 120/95 AA/AA M120 4800 170 EI60 49 52
S44 D SR 450 70/70 AA/AA M140 7) 3600 205 EI60 53 56
S45 D SR 450 95/95 AA/AA M190 8) 4800 255 EI60 53 56
S46 D SR 450 120/120 AA/AA M240 5200 305 EI60 53 56
S47 D SR 450 70/70 AAA/AAA M140 7)? 3800 230 EI90 57 60
S48 D SR 450 95/95 AAA/AAA M190 8) 4800 280 EI90 61 65
S49? D SR 450 120/120 AAA/AAA M240 5200? 330? EI90 61 65?

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer