Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tors kl 08.00-16.00
Fredag kl 08.00-12.00
Lungstängt kl 12.00-12.30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

System Multiregel s450 Solid Board Väggsystem för offentliga miljöer

VäggsnittVäggnrBeteckningNotMax höjd(mm)Tjocklek(mm)BrandklassR'w+C50-3150(dB)R'w(dB)Detaljlösningar
M41IIE MR 450 45/45 II/II M06)360095EI6040Dokument
M42IIE MR 450 70/70 II/II M04800120EI6044Dokument
M43IIE MR 450 95/95 II/II M06800145EI6044Dokument
M44IIE MR 450 120/120 II/II M07000170EI6044-48Dokument
M45IIE MR 450 145/145 II/II M07000195EI6044-48Dokument
M46IIE MR 450 160/160 II/II M07000210EI6044-48Dokument
M53IIE MR 450 45/45 II/II M456)360095EI6044Dokument
M54IIE MR 450 70/70 II/II M454800120EI6048Dokument
M55IIE MR 450 95/95 II/II M456800145EI6048Dokument
M56IIE MR 450 120/120 II/II M457000170EI6048Dokument
M57IIE MR 450 145/145 II/II M457000195EI6048-52Dokument
M58IIE MR 450 160/160 II/II M457000210EI6052Dokument
M65IIE MR 450 70/70 II/II M704800120EI6052Dokument
M66IIE MR 450 95/95 II/II M956800145EI6052Dokument
M67IIE MR 450 120/120 II/II M957000170EI6052Dokument
M68IIE MR 450 145/145 II/II M957000195EI6052Dokument
M69IIE MR 450 160/160 II/II M957000210EI6052Dokument

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån vårt utböjningskrav på L/300 på väggens halva höjd vid en transversal last på 0,5 kN/m1. Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. Vissa antaganden har gjorts.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000°C.
6) Avser bostäder
7) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev fogmassa)
8) M90 = 2 x 45 mm
9) M140 = 2 x 70 mm
10) M190 = 2 x 95 mm