System Multiregel s450 Solid Board/Plywood 12 mm

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
M01IK E MR 450 45/45 -/KI M0 2500 70 EI15 25 145
M02IK E MR 450 70/70 -/KI M0 3400 95 EI15 25 150
M03IK E MR 450 95/95 -/KI M0 4600 120 EI15 25 156
M04IK E MR 450 120/120 -/KI M0 5000 1) 145 EI15 25 162
M05IK E MR 450 45/45 -/KII M0 2600 82 EI30 30 190
M06IK E MR 450 70/70 -/KII M0 3600 107 EI30 30 194
M07IK E MR 450 95/95 -/KII M0 4800 132 EI30 30 200
M08IK E MR 450 120/120 -/KII M0 5000 1) 157 EI30 30 207
M21IK E MR 450 45/45 -/KI M45 2500 70 EI15/EI30 3) 35 168
M22IK E MR 450 70/70 -/KI M45 3400 95 EI15/EI30 3) 35 172
M23IK E MR 450 95/95 -/KI M45 4600 120 EI15/EI30 3) 35 178
M24IK E MR 450 120/120 -/KI M45 5000 1) 145 EI15/EI30 3) 35 184
M25IK E MR 450 45/45 -KII M45 2600 82 EI30/EI60 3) 35 212
M26IK E MR 450 70/70 -/KII M45 3600 107 EI30/EI60 3) 35 217
M27IK E MR 450 95/95 -/KII M45 4800 132 EI30/EI60 3) 35 223
M28IK E MR 450 120/120 -/KII M45 5000 1) 157 EI30/EI60 3) 35 229
M41IK E MR 450 45/45 IK/KI M0 3400 94 EI30 35 259
M42IK E MR 450 70/70 IK/KI M0 4600 119 EI30 35-40 263
M43IK E MR 450 95/95 IK/KI M0 6600 144 EI30 40 269
M44IK E MR 450 120/120 IK/KI M0 7000 1) 169 EI30 40 276
M45IK E MR 450 145/145 IK/KI M0 7000 1) 194 EI30 40 287
M46IK E MR 450 160/160 IK/KI M0 7000 1) 209 EI30 40 294
M53IK E MR 450 45/45 IK/KI M45 3400 94 EI30/EI60 3) 40 281
M54IK E MR 450 70/70 IK/KI M45 4600 119 EI30/EI60 3) 44 285
M55IK E MR 450 95/95 IK/KI M45 6600 144 EI30/EI60 3) 44 292
M56IK E MR 450 120/120 IK/KI M45 7000 1) 169 EI30/EI60 3) 44 298
M57IK E MR 450 145/145 IK/KI M45 7000 1) 194 EI30/EI60 3) 44 310
M58IK E MR 450 160/160 IK/KI M45 7000 1) 209 EI30/EI60 3) 44 316
M65IK E MR 450 70/70 IK/KI M70 4600 119 EI30/EI60 3) 48 294
M66IK E MR 450 95/95 IK/KI M95 6600 144 EI30/EI60 3) 48-52 303
M67IK E MR 450 120/120 IK/KI M95 7000 1) 169 EI30/EI60 3) 52 310
M68IK E MR 450 145/145 IK/KI M95 7000 1) 194 EI30/EI60 3) 52 322
M69IK E MR 450 160/160 IK/KI M95 7000 1) 209 EI30/EI60 3) 52 328
M75IK Z MR 450 95/70 IK/KI M90 6) 3400 144 EI30/EI60 3) 52 349
M76IK Z MR 450 120/95 IK/KI M90 6) 4600 169 EI30/EI60 3) 52 361
M77IK Z MR 450 120/70 IK/KI M90 6) 3400 169 EI30/EI60 3) 52 351
M78IK Z MR 450 145/95 IK/KI M90 6) 4600 194 EI30/EI60 3) 56 363
M79IK D MR 450 70/70 IK/KI M140 7) 3400 min 204 EI30/EI60 3) 53 60 361
M80IK D MR 450 95/95 IK/KI M190 8) 4600 min 254 EI30/EI60 3) 57 65 380
M81IK D MR 450 70/70 IIK/KII M140 7) 3600 min 229 EI60/EI90 3) 61 65 451
M82IK D MR 450 95/95 IIK/KII M190 8) 4800 min 279 EI60/EI90 3) 61 65 469

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer