System Multiregel s450 Solid Board/Classic Board

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
M01IA E MR 450 45/45 -/AI M0 2500 70 EI30 30 108
M02IA E MR 450 70/70 -/AI M0 3400 95 EI30 30 113
M03IA E MR 450 95/95 -/AI M0 4600 120 EI30 30 118
M04IA E MR 450 120/120 -/IA M0 5000 1) 145 EI30 30 125
M05IA E MR 450 45/45 -/AAI M0 2600 83 EI60 30 140
M06IA E MR 450 70/70 -/AAI M0 3600 108 EI60 30 145
M07IA E MR 450 95/95 -/AAI M0 4800 133 EI60 30 151
M08IA E MR 450 120/120 -/AAI M0 5000 1) 158 EI60 30 157
M09I E MR 450 45/45 I/I M0 2700 70 EI30 30 121
M10I E MR 450 70/70 I/I M0 4300 95 EI30 35 125
M11I E MR 450 95/95 I/I M0 5600 120 EI30 35 131
M12I E MR 450 120/120 I/I M0 6000 1) 145 EI30 35 138
M13I E MR 450 145/145 I/I M0 6000 1) 170 EI30 35 150
M14I E MR 450 160/160 I/I M0 6000 1) 185 EI30 35 156
M21IA E MR 450 45/45 -/AI M45 2500 70 EI30 35 131
M22IA E MR 450 70/70 -/AI M45 3400 95 EI30 35 135
M23IA E MR 450 95/95 -/AI M45 4600 120 EI30 35 141
M24IA E MR 450 120/120 -/AI M45 5000 1) 145 EI30 35 147
M25IA E MR 450 45/45 -/AAI M45 2600 83 EI60 35 163
M26IA E MR 450 70/70 -/AAI M45 3600 108 EI60 35 163
M27IA E MR 450 95/95 -/AAI M45 4800 133 EI60 35 173
M28IA E MR 450 120/120 -/AAI M45 5000 1) 158 EI60 35 179
M29I E MR 450 45/45 I/I M45 2700 70 EI30 35 144
M30I E MR 450 70/70 I/I M45 4300 95 EI30 40 148
M31I E MR 450 95/95 I/I M45 5600 120 EI30 40 154
M32I E MR 450 120/120 I/I M45 6000 1) 145 EI30 40-44 160
M33I E MR 450 145/145 I/I M45 6000 1) 170 EI30 40-44 172
M34I E MR 450 160/160 I/I M45 6000 1) 185 EI30 40-44 178
M41IA E MR 450 45/45 IA/AI M0 3600 95 EI60 40 185
M42IA E MR 450 70/70 IA/AI M0 4800 120 EI60 40 189
M43IA E MR 450 95/95 IA/AI M0 6800 145 EI60 44 195
M44IA E MR 450 120/120 IA/AI M0 7000 1) 170 EI60 44 200
M45IA E MR 450 145/145 IA/AI M0 7000 1) 195 EI60 44 214
M46IA E MR 450 160/160 IA/AI M0 7000 1) 210 EI60 44 220
M53IA E MR 450 45/45 IA/AI M45 3600 95 EI60 44 207
M54IA E MR 450 70/70 IA/AI M45 4800 120 EI60 48 212
M55IA E MR 450 95/95 IA/AI M45 6800 145 EI60 48 218
M56IA E MR 450 120/120 IA/AI M45 7000 1) 170 EI60 48 224
M57IA E MR 450 145/145 IA/AI M45 7000 1) 195 EI60 48 236
M58IA E MR 450 160/160 IA/AI M45 7000 1) 210 EI60 48 242
M66IA E MR 450 95/95 IA/AI M95 6800 145 EI60 52 230
M67IA E MR 450 120/120 IA/AI M95 7000 1) 170 EI60 52 236
M68IA E MR 450 145/145 IA/AI M95 7000 1) 195 EI60 52 248
M69IA E MR 450 160/160 IA/AI M95 7000 1) 210 EI60 52 254
M77IA Z MR 450 120/70 IA/AI M90 6) 3400 170 EI60 52 278
M78IA Z MR 450 145/95 IA/AI M90 6) 4600 195 EI60 57 290
M79IA D MR 450 70/70 IA/AI M140 7) 3400 min 205 EI60 53 60 288
M80IA D MR 450 95/95 IA/AI M190 8) 4600 min 255 EI60 57 65 306
M81IA D MR 450 70/70 IAA/AI M140 7) 3600 min 230 EI90 61 65 334
M82IA D MR 450 95/95 IAA/AAI M190 8) 4800 min 280 EI90 61 65 370

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer