System Multiregel s450 Solid Board Väggsystem för offentliga miljöer

Väggsnitt Väggnr Beteckning Not Max höjd(mm) Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Detaljlösningar
M41II E MR 450 45/45 II/II M0 6) 3600 95 EI60 40 Dokument
M42II E MR 450 70/70 II/II M0 4800 120 EI60 44 Dokument
M43II E MR 450 95/95 II/II M0 6800 145 EI60 44 Dokument
M44II E MR 450 120/120 II/II M0 7000 170 EI60 44-48 Dokument
M45II E MR 450 145/145 II/II M0 7000 195 EI60 44-48 Dokument
M46II E MR 450 160/160 II/II M0 7000 210 EI60 44-48 Dokument
M53II E MR 450 45/45 II/II M45 6) 3600 95 EI60 44 Dokument
M54II E MR 450 70/70 II/II M45 4800 120 EI60 48 Dokument
M55II E MR 450 95/95 II/II M45 6800 145 EI60 48 Dokument
M56II E MR 450 120/120 II/II M45 7000 170 EI60 48 Dokument
M57II E MR 450 145/145 II/II M45 7000 195 EI60 48-52 Dokument
M58II E MR 450 160/160 II/II M45 7000 210 EI60 52 Dokument
M65II E MR 450 70/70 II/II M70 4800 120 EI60 52 Dokument
M66II E MR 450 95/95 II/II M95 6800 145 EI60 52 Dokument
M67II E MR 450 120/120 II/II M95 7000 170 EI60 52 Dokument
M68II E MR 450 145/145 II/II M95 7000 195 EI60 52 Dokument
M69II E MR 450 160/160 II/II M95 7000 210 EI60 52 Dokument

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer