System Multiregel s450 Secura Board

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
M01F E MR 450 45/45 -/FF M0 2600 76 EI60 30 138
M02F E MR 450 70/70 -/FF M0 3500 101 EI60 30 142
M03F E MR 450 95/95 -/FF M0 4700 126 EI60 30 148
M04F E MR 450 120/120 -/FF M0 5000 1) 151 EI60 30 154
M09F E MR 450 45/45 F/F M0 2800 76 EI60 30 138
M10F E MR 450 70/70 F/F M0 4400 101 EI60 35 142
M11F E MR 450 95/95 F/F M0 5800 126 EI60 35 148
M12F E MR 450 120/120 F/F M0 6000 1) 151 EI60 35 154
M13F E MR 450 145/145 F/F M0 6000 1) 176 EI60 35 166
M14F E MR 450 160/160 F/F M0 6000 1) 191 EI60 35 172
M21F E MR 450 45/45 -/FF M45 2600 76 EI60 35 160
M22F E MR 450 70/70 -/FF M45 3500 101 EI60 35 164
M23F E MR 450 95/95 -/FF M45 4700 126 EI60 35 170
M24F E MR 450 120/120 -/FF M45 5000 1) 151 EI60 35 177
M29F E MR 450 45/45 F/F M45 2800 76 EI60 35 160
M30F E MR 450 70/70 F/F M45 4400 101 EI60 40 164
M31F E MR 450 95/95 F/F M45 5800 126 EI60 40 170
M32F E MR 450 120/120 F/F M45 6000 1) 151 EI60 40-44 177
M33F E MR 450 145/145 F/F M45 6000 1) 176 EI60 40-44 189
M34F E MR 450 160/160 F/F M45 6000 1) 191 EI60 40-44 195
M41F E MR 450 45/45 FF/FF M0 3700 107 EI120 40 244
M42F E MR 450 70/70 FF/FF M0 5000 132 EI120 44 248
M43F E MR 450 95/95 FF/FF M0 7000 1) 157 EI120 44 254
M44F E MR 450 120/120 FF/FF M0 7000 1) 182 EI120 44 260
M45F E MR 450 145/145 FF/FF M0 7000 1) 207 EI120 44-48 272
M46F E MR 450 160/160 FF/FF M0 7000 1) 222 EI120 44-48 278
M53F E MR 450 45/45 FF/FF M45 3700 107 EI120 44 266
M54F E MR 450 70/70 FF/FF M45 5000 132 EI120 48 270
M55F E MR 450 95/95 FF/FF M45 7000 1) 157 EI120 52 276
M56F E MR 450 120/120 FF/FF M45 7000 1) 182 EI120 52 283
M57F E MR 450 145/145 FF/FF M45 7000 1) 207 EI120 52 295
M58F E MR 450 160/160 FF/FF M45 7000 1) 222 EI120 52 301

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer