Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tors kl 08.00-16.00
Fredag kl 08.00-12.00
Lungstängt kl 12.00-12.30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

System Multiregel s450 Light Board

VäggsnittVäggnrBeteckningMax höjd(mm)Alt max höjd(mm)Anm alt max höjdTjocklek(mm)BrandklassR'w+C50-3150(dB)R'w(dB)Alt R'w(dB)Anm R'wIndex
M01LE MR 450 45/45 -/LL M0210070E13025
M02LE MR 450 70/70 -/LL M0320095EI3025
M03LE MR 450 95/95 -/LL M04400120E13025
M04LE MR 450 120/120 -/LL M050001)145EI3025
M05LE MR 450 45/45 -/LLL M0220083EI6025
M06LE MR 450 70/70 -/LLL M03400108EI6025
M07E MR 450 95/95 -/LLL M04600133EI6025
M08LE MR 450 120/120 -/LLL M050001)158EI6025
M09LE MR 450 45/45 L/L M0230070EI3025
M10LE MR 450 70/70 L/L M0380095EI3030
M11LE MR 450 95/95 L/L M05000120EI3030
M12 LE MR 450 120/120 L/L M060001)145EI3030
M21LE MR 450 45/45 -/LL M45210070EI3030
M22LE MR 450 70/70 -/LL M45320095EI3030
M23LE MR 450 95/95 -/LL M454400120EI3030
M24LE MR 450 120/120 -/LL M4550001)145EI3030
M25LE MR 450 45/45 -/LLL M45220083EI6030
M26LE MR 450 70/70 -/LLL M453400108EI6030
M27LE MR 450 95/95 -/LLL M454600133EI6030
M28LE MR 450 120/120 -/LLL M4550001)158EI6030
M29LE MR 450 45/45 L/L M45230070EI3030
M30LE MR 450 70/70 L/L M45380095EI3035
M31LE MR 450 95/95 L/L M455000120EI3035
M32LE MR 450 120/120 L/L M4560001)145EI3035
M41LE MR 450 45/45 LL/LL M0260095EI6035
M42LE MR 450 70/70 LL/LL M04000120EI6035
M43LE MR 450 95/95 LL/LL M05600145EI6035
M44LE MR 450 120/120 LL/LL M06600170EI6035
M53LE MR 450 45/45 LL/LL M45260095EI6040
M54LE MR 450 70/70 LL/LL M454000120EI6044
M55LE MR 450 95/95 LL/LL M455600145EI6044
M56LE MR 450 120/120 LL/LL M456600170EI6044
M66ILE MR 450 95/95 IL/LI M95560010)145EI6048
M67ILE MR 450 120/120 IL/LI M95660010)170EI6048
M77LZ MR 450 120/70 LL/LL M906)3200170EI6048
M78LZ MR 450 145/95 LL/LL M906)4400195EI6048
M79LD MR 450 70/70 LL/LL M1407)3200205EI6057
M80LD MR 450 95/95 LL/LL M1908)4400255EI6057
M81LD MR 450 70/70 LLL/LLL M1407)3400230EI905361
M82LD MR 450 95/95 LLL/LLL M1908)4600280EI905761

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån vårt utböjningskrav på L/300 på väggens halva höjd vid en transversal last på 0,5 kN/m1. Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. Vissa antaganden har gjorts.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000°C.
6) Avser bostäder
7) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev fogmassa)
8) M90 = 2 x 45 mm
9) M140 = 2 x 70 mm
10) M190 = 2 x 95 mm