System Multiregel s450 Light Board

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
M01L E MR 450 45/45 -/LL M0 2100 70 E130 25
M02L E MR 450 70/70 -/LL M0 3200 95 EI30 25
M03L E MR 450 95/95 -/LL M0 4400 120 E130 25
M04L E MR 450 120/120 -/LL M0 5000 1) 145 EI30 25
M05L E MR 450 45/45 -/LLL M0 2200 83 EI60 25
M06L E MR 450 70/70 -/LLL M0 3400 108 EI60 25
M07 E MR 450 95/95 -/LLL M0 4600 133 EI60 25
M08L E MR 450 120/120 -/LLL M0 5000 1) 158 EI60 25
M09L E MR 450 45/45 L/L M0 2300 70 EI30 25
M10L E MR 450 70/70 L/L M0 3800 95 EI30 30
M11L E MR 450 95/95 L/L M0 5000 120 EI30 30
M12 L E MR 450 120/120 L/L M0 6000 1) 145 EI30 30
M21L E MR 450 45/45 -/LL M45 2100 70 EI30 30
M22L E MR 450 70/70 -/LL M45 3200 95 EI30 30
M23L E MR 450 95/95 -/LL M45 4400 120 EI30 30
M24L E MR 450 120/120 -/LL M45 5000 1) 145 EI30 30
M25L E MR 450 45/45 -/LLL M45 2200 83 EI60 30
M26L E MR 450 70/70 -/LLL M45 3400 108 EI60 30
M27L E MR 450 95/95 -/LLL M45 4600 133 EI60 30
M28L E MR 450 120/120 -/LLL M45 5000 1) 158 EI60 30
M29L E MR 450 45/45 L/L M45 2300 70 EI30 30
M30L E MR 450 70/70 L/L M45 3800 95 EI30 35
M31L E MR 450 95/95 L/L M45 5000 120 EI30 35
M32L E MR 450 120/120 L/L M45 6000 1) 145 EI30 35
M41L E MR 450 45/45 LL/LL M0 2600 95 EI60 35
M42L E MR 450 70/70 LL/LL M0 4000 120 EI60 35
M43L E MR 450 95/95 LL/LL M0 5600 145 EI60 35
M44L E MR 450 120/120 LL/LL M0 6600 170 EI60 35
M53L E MR 450 45/45 LL/LL M45 2600 95 EI60 40
M54L E MR 450 70/70 LL/LL M45 4000 120 EI60 44
M55L E MR 450 95/95 LL/LL M45 5600 145 EI60 44
M56L E MR 450 120/120 LL/LL M45 6600 170 EI60 44
M66IL E MR 450 95/95 IL/LI M95 5600 10) 145 EI60 48
M67IL E MR 450 120/120 IL/LI M95 6600 10) 170 EI60 48
M77L Z MR 450 120/70 LL/LL M90 6) 3200 170 EI60 48
M78L Z MR 450 145/95 LL/LL M90 6) 4400 195 EI60 48
M79L D MR 450 70/70 LL/LL M140 7) 3200 205 EI60 57
M80L D MR 450 95/95 LL/LL M190 8) 4400 255 EI60 57
M81L D MR 450 70/70 LLL/LLL M140 7) 3400 230 EI90 53 61
M82L D MR 450 95/95 LLL/LLL M190 8) 4600 280 EI90 57 61

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer