System Multiregel s300/s450 Humidboard

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
M01H E MR 450 45/45 -/HH M0 6) 2400 70 EI30 30 284
M02H E MR 450 70/70 -/HH M0 3200 95 EI30 30 288
M03H E MR 450 95/95 -/HH M0 4300 120 EI30 30 294
M04H E MR 450 120/120 -/HH M0 5000 1) 145 EI30 30 300
M05H E MR 450 45/45 -/HHH M0 6) 2600 83 EI60 30 410
M06H E MR 450 70/70 -/HHH M0 3300 108 EI60 30 414
M07H E MR 450 95/95 -/HHH M0 4400 133 EI60 30 420
M08H E MR 450 120/120 -/HHH M0 5000 1) 158 EI60 30 426
M21H E MR 450 45/45 -/HH M45 6) 2400 70 EI30 35 306
M22H E MR 450 70/70 -/HH M45 3200 95 EI30 35 310
M23H E MR 450 95/95 -/HH M45 4300 120 EI30 35 316
M24H E MR 450 120/120 -/HH M45 5000 1) 145 EI30 35 323
M25H E MR 450 45/45 -/HHH M45 6) 2600 83 EI60 35 432
M26H E MR 450 70/70 -/HHH M45 3300 108 EI60 35 436
M27H E MR 450 95/95 -/HHH M45 4400 133 EI60 35 442
M28H E MR 450 120/120 -/HHH M45 5000 1) 158 EI60 35 449
M309H E MR 300 45/45 H/H M0 6) 2700 70 EI30 30 295
M310H E MR 300 70/70 H/H M0 4300 95 EI30 30 301
M311H E MR 300 95/95 H/H M0 5600 120 EI30 35 309
M312H E MR 300 120/120 H/H M0 6000 1) 145 EI30 35 318
M313H E MR 300 145/145 H/H M0 6000 1) 170 EI30 35 334
M314H E MR 300 160/160 H/H M0 6000 1) 185 EI30 35 343
M329H E MR 300 45/45 H/H M45 6) 2700 70 EI30 35 317
M330H E MR 300 70/70 H/H M45 4300 95 EI30 35 323
M331H E MR 300 95/95 H/H M45 5600 120 EI30 35-40 332
M332H E MR 300 120/120 H/H M45 6000 1) 145 EI30 40 340
M333H E MR 300 145/145 H/H M45 6000 1) 170 EI30 40 357
M334H E MR 300 160/160 H/H M45 6000 1) 185 EI30 40 366
M41H E MR 450 45/45 HH/HH M0 6) 3200 95 EI60 35-40 536
M42H E MR 450 70/70 HH/HH M0 4300 120 EI60 40 540
M43H E MR 450 95/95 HH/HH M0 6300 145 EI60 44 547
M44H E MR 450 120/120 HH/HH M0 7000 1) 170 EI60 44 553
M45H E MR 450 145/145 HH/HH M0 7000 1) 195 EI60 44 565
M46H E MR 450 160/160 HH/HH M0 7000 1) 210 EI60 44 571
M53H E MR 450 45/45 HH/HH M45 6) 3200 95 EI60 44 558
M54H E MR 450 70/70 HH/HH M45 4300 120 EI60 48 562
M55H E MR 450 95/95 HH/HH M45 6300 145 EI60 48 568
M56H E MR 450 120/120 HH/HH M45 7000 1) 170 EI60 48 575
M57H E MR 450 145/145 HH/HH M45 7000 1) 195 EI60 48 587
M58H E MR 450 160/160 HH/HH M45 7000 1) 210 EI60 48 593
M65H E MR 450 70/70 HH/HH M70 4300 120 EI60 48-52 571
M66H E MR 450 95/95 HH/HH M95 6300 145 EI60 52 580
M67H E MR 450 120/120 HH/HH M95 7000 1) 170 EI60 52 587
M68H E MR 450 145/145 HH/HH M95 7000 1) 195 EI60 52 599
M69H E MR 450 160/160 HH/HH M95 7000 1) 210 EI60 52 605
M77H Z MR 450 120/70 HH/HH M90 8) 3200 170 EI60 52 629
M78H Z MR 450 145/95 HH/HH M90 8) 4300 195 EI60 56 641
M79H D MR 450 70/70 HH/HH M140 9) 3200 min 205 EI60 53 60 638
M80H D MR 450 95/95 HH/HH M190 10) 4300 min 255 EI60 57 65 656
M81H D MR 450 70/70 HHH/HHH M140 9) 3300 min 230 EI90 61 65 890
M82H D MR 450 95/95 HHH/HHH M190 10) 4400 min 280 EI90 65 65 908

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer