Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tors kl 08.00-16.00
Fredag kl 08.00-12.00
Lungstängt kl 12.00-12.30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

System Multiregel s450 Classic Board

VäggsnittVäggnrBeteckningMax höjd(mm)Alt max höjd(mm)Anm alt max höjdTjocklek(mm)BrandklassR'w+C50-3150(dB)R'w(dB)Alt R'w(dB)Anm R'wIndex
M01E MR 450 45/45 -/AA M0250070EI303096
M02E MR 450 70/70 -/AA M0340095EI3030100
M03E MR 450 95/95 -/AA M04600120EI3030106
M04E MR 450 120/120 -/AA M050001)145EI3030112
M05E MR 450 45/45 -/AAA M0260083EI6030128
M06E MR 450 70/70 -/AAA M03600108EI6030132
M07E MR 450 95/95 -/AAA M04800133EI6030138
M08E MR 450 120/120 -/AAA M05000158EI6030144
M09E MR 450 45/45 A/A M0270070EI303096
M10E MR 450 70/70 A/A M0430095EI3030100
M11E MR 450 95/95 A/A M05600120EI3035106
M12E MR 450 120/120 A/A M060001)145EI3035112
M13E MR 450 145/145 A/A M060001)170EI3035124
M14E MR 450 160/160 A/A M060001)185EI3035130
M21E MR 450 45/45 -/AA M45250070EI3035118
M22E MR 450 70/70 -/AA M45340095EI3035122
M23E MR 450 95/95 -/AA M454600120EI3035128
M24E MR 450 120/120 -/AA M4550001)145EI3035135
M25E MR 450 45/45 -/AAA M45260083EI6035150
M26E MR 450 70/70 -/AAA M453600108EI6035154
M27E MR 450 95/95 -/AAA M454800133EI6035160
M28E MR 450 120/120 -/AAA M455000158EI6035167
M29E MR 450 45/45 A/A M45270070EI3035118
M30E MR 450 70/70 A/A M45430095EI3035-40122
M31E MR 450 95/95 A/A M455600120EI3040128
M32E MR 450 120/120 A/A M4560001)145EI3040135
M33E MR 450 145/145 A/A M4560001)170EI3040147
M34E MR 450 160/160 A/A M4560001)185EI3040153
M41E MR 450 45/45 AA/AA M0340095EI6035-40160
M42E MR 450 70/70 AA/AA M04600120EI6040164
M43E MR 450 95/95 AA/AA M06600145EI6044170
M44E MR 450 120/120 AA/AA M070001)170EI6044176
M45E MR 450 145/145 AA/AA M070001)195EI6044188
M46E MR 450 160/160 AA/AA M070001)210EI6044194
M53E MR 450 45/45 AA/AA M45340095EI6044182
M54E MR 450 70/70 AA/AA M454600120EI6048186
M55E MR 450 95/95 AA/AA M456600145EI6048192
M56E MR 450 120/120 AA/AA M4570001)170EI6048199
M57E MR 450 145/145 AA/AA M4570001)195EI6048211
M58E MR 450 160/160 AA/AA M4570001)210EI6048217
M66E MR 450 95/95 AA/AA M956600145EI6052204
M67E MR 450 120/120 AA/AA M9570001)170EI6052211
M68E MR 450 145/145 AA/AA M9570001)195EI6052223
M69E MR 450 160/160 AA/AA M9570001)210EI6052229
M77Z MR 450 120/70 AA/AA M906)3400170EI6052252
M78Z MR 450 145/95 AA/AA M906)4600195EI6056264
M79D MR 450 70/70 AA/AA M1407)3400205EI605360262
M80D MR 450 95/95 AA/AA M1908)4600255EI605765280
M81D MR 450 70/70 AAA/AAA M1407)3600230EI906165326
M82D MR 450 95/95 AAA/AAA M1908)4800280EI906165344

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån vårt utböjningskrav på L/300 på väggens halva höjd vid en transversal last på 0,5 kN/m1. Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. Vissa antaganden har gjorts.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000°C.
6) Avser bostäder
7) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev fogmassa)
8) M90 = 2 x 45 mm
9) M140 = 2 x 70 mm
10) M190 = 2 x 95 mm