System Multiregel s450 Classic Board/Plywood 12 mm

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
M01K E MR 450 45/45 -/KA M0 2500 70 EI15 25 133
M02K E MR 450 70/70 -/KA M0 3400 95 EI15 25 137
M03K E MR 450 95/95 -/KA M0 4600 120 EI15 25 143
M04K E MR 450 120/120 -/KA M0 5000 1) 145 EI15 25 149
M05K E MR 450 45/45 -/KAA M0 2600 82 EI30 30 165
M06K E MR 450 70/70 -/KAA M0 3600 107 EI30 30 169
M07K E MR 450 95/95 -/KAA M0 4800 132 EI30 30 175
M08K E MR 450 120/120 -/KAA M0 5000 1) 157 EI30 30 181
M21K E MR 450 45/45 -/KA M45 2500 70 EI15/EI30 3) 35 155
M22K E MR 450 70/70 -/KA M45 3400 95 EI15/EI30 3) 35 159
M23K E MR 450 95/95 -/KA M45 4600 120 EI15/EI30 3) 35 165
M24K E MR 450 120/120 -/KA M45 5000 1) 145 EI15/EI30 3) 35 172
M25K E MR 450 45/45 -/KAA M45 2600 82 EI30/EI60 3) 35 187
M26K E MR 450 70/70 -/KAA M45 3600 107 EI30/EI60 3) 35 191
M27K E MR 450 95/95 -/KAA M45 4800 132 EI30/EI60 3) 35 197
M28K E MR 450 120/120 -/KAA M45 5000 1) 157 EI30/EI60 3) 35 204
M41K E MR 450 45/45 AK/KA M0 3400 94 EI30 35 233
M42K E MR 450 70/70 AK/KA M0 4600 119 EI30 35 238
M43K E MR 450 95/95 AK/KA M0 6600 144 EI30 40 244
M44K E MR 450 120/120 AK/KA M0 7000 1) 169 EI30 40 250
M45K E MR 450 145/145 AK/KA M0 7000 1) 194 EI30 40 262
M46K E MR 450 160/160 AK/KA M0 7000 1) 209 EI30 40 268
M53K E MR 450 45/45 AK/KA M45 3400 94 EI30/EI60 3) 40 256
M54K E MR 450 70/70 AK/KA M45 4600 119 EI30/EI60 3) 44 260
M55K E MR 450 95/95 AK/KA M45 6600 144 EI30/EI60 3) 44 266
M56K E MR 450 120/120 AK/KA M45 7000 1) 169 EI30/EI60 3) 44 273
M57K E MR 450 145/145 AK/KA M45 7000 1) 194 EI30/EI60 3) 44 285
M58K E MR 450 160/160 AK/KA M45 7000 1) 209 EI30/EI60 3) 44 291
M65K E MR 450 70/70 AK/KA M70 4600 119 EI30/EI60 3) 44 269
M66K E MR 450 95/95 AK/KA M95 6) 6600 144 (157 6)) EI30/EI60 3) 48 278
M67K E MR 450 120/120 AK/KA M95 6) 7000 1) 169 (182 6)) EI30/EI60 3) 48 285
M68K E MR 450 145/145 AK/KA M95 6) 7000 1) 194 (207 6)) EI30/EI60 3) 48 297
M69K E MR 450 160/160 AK/KA M95 6) 7000 1) 209 (222 6)) EI30/EI60 3) 48 303
M75K Z MR 450 95/70 AK/KA M90 8) 3400 144 EI30/EI60 3) 52 324
M76K Z MR 450 120/95 AK/KA M90 8) 4600 169 EI30/EI60 3) 52 335
M77K Z MR 450 120/70 AK/KA M90 8) 3400 169 EI30/EI60 3) 52 326
M78K Z MR 450 145/95 AK/KA M90 8) 4600 194 EI30/EI60 3) 52 338
M79K D MR 450 70/70 AK/KA M140 9) 3400 min 204 EI30/EI60 3) 53 60 336
M80K D MR 450 95/95 AK/KA M190 10) 4600 min 254 EI30/EI60 3) 53 60 354
M81K D MR 450 70/70 AAK/KAA M140 9) 3600 min 229 EI60/EI90 3) 57 65 400
M82K D MR 450 95/95 AAK/KAA M190 10) 4800 min 279 EI60/EI90 3) 61 65 418

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer